Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Seglingstermer |  Engelska seglingstermer |  Internsökning   

Segeltrim och riggtrim

Segeltrim med Bodings lilla röda.

Segeltrim från Boding.


Segeltrim från Hamel Sails

Segeltrim från Hamel Sails.


Segeltrim från North Sails

Segeltrim från North Sails.


Trimhandboken från Gransegel

1. Vindförvaltning Teorier och förklaringar (Kraftparallellogram), Vindkraft , Anpassa vindkraften, Maximera vindkraften.

2. Effektivare vindförvaltning Segelform, Vindförhållanden, Kontrollera trimmet (Telltales), VMG, Lutning och rodertryck, Stallning, Telltales i storsegel, Trimma i rätt ordning.

3.Trimcykel, verktyg och effekt Trimningscykel (Börja med genuan, Fortsätt med storen, Förspänning och Sagg), Fallspänning (Anfallsvinkel, Skotpunkt, Skotdrag), Fock, Rullgenua (Revning och Inrullning), Storsegel, Skotdrag (Skotvagn), Mastböj, Uthal, Förliksspänning/Cunningham, Kick, Snörp, Hårdvindssegling (Revning), Öppna bogar.

4.Undanvindssegling Vindkraft, Segeltyper, Gennaker (Hissning, Halshornslina, Läns, Gipp), Spinnaker (Hissning, Trim, Bomvinkel, Hornens höjd), Skotning (Lättvind, Hårdvind, Broach).

5.Riggtrim Grunden för allt segeltrim (Grundtrim, Mastlut, Sidledstrim, Spridarvinklar, Undervant), Förböj (Aktre undervant/Undre backstag, Mellanvant, Fioler), Fintrim (Akterstag, Backstag, Praktiska tips).

6.Växellådan Effektivare trimfunktioner (Materialval, Akterstag, Backstag, Undre backstag, Skotpunkt, Storskot), Skotvagn (Uthal, Cunningham, Kick, Spinnakerskot, Suggor), Sittbrunnsmiljö.

7.Segelvård Båt och rigg.

8.Ordlista Segeltermer.


Rorgängare, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6