Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCK

Båtliv - Segling - Navigation
på Västkusten

BÅTLIVSLÄNKAR - SEGLINGSLÄNKAR - NAVIGATIONSLÄNKAR

Sveriges västkust från Halland i söder till norska gränsen i norr anses av många vara ett av världens finaste seglingsområden.

Här i Västkustens örika skärgård finns ett rikt och livligt båtliv
med många vackra naturhamnar och trevliga gästhamnar.

Havsbandet kännetecknas av kala granitklippor och blått hav
Västkustens havsband kännetecknas av kala granitklippor och blått hav

På denna sida finns mycket intressant information samlad i båtlivslänkar, seglingslänkar och navigationslänkar
för båtfolket på Västkusten.


BÅTLIVSLÄNKAR

Väder och Vind

Väder och Vind Länkar till rapporter och prognoser
Väderkunskapstest Testa dina väderkunskaper

Sjö- och Flygräddningen i Sverige

Search And Rescue (SAR) Sjöfartsverket
Sjötrafikinformation Navigationsvarningar
JRCC Online Sweden Rescue, aktuella insatser
Kustbevakningen Swedish Coast Guard
Sjöräddningssällskapet Sjöräddningsstationer

Natur och marin miljö

Natur och marin miljö till sjöss på Västkusten

Båtklubbar och Segelsällskap

Båtklubbar och Segelsällskap på Västkusten Sökfunktion för namn och med information

Gästhamnar och naturhamnar

Gästhamnar på Västkusten Sökfunktion för namn och med information
Danska gästhamnar Kattegatt och Limfjorden
Danska gästhamnar Sejlerens
Norska gästhamnar i Östfold
Norska gästhamnar batmagasinet.no
Naturhamnar på Västkusten Sökfunktion för namn och med information
Naturhamnsbojar på Västkusten SXK PDF-tabell

Dykplatser, vrak och historia

Dykplatser och vrak Dykplatskarta, vrakinformation, marinarkeologi, marinbiologi m.m.
Blå Skagerrak På kryss i historiska vatten

SEGLINGSLÄNKAR

Seglingskursinformation och övningslänkar

Information inför seglingskurs
Säkerhetsutrustning nautisk utrustning och övrig utrustning
Seglingstermer Ordlista med förklaringar på seglingstermer
Seglarintygstest Testa dina seglingskunskaper
Engelska seglingstermer Ordlista med svensk översättning
Spinnakersegling med spinnakerstrumpa
Segeltrim och Riggtrim Bodings, North Sails och Gransegel
Knopskola Pålstek, skotstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part

Segelbåtsinformation

Segelbåtsbeskrivningar från Sailguide
LYS-tal SRS tabeller 2015
Segelmärken på svenska och utländska segelbåtar

NAVIGATIONSLÄNKAR

Navigationsinformation och övningslänkar

Underrättelser för sjöfarande, Ufs Sjöfartsverkets databas för sjökortsrättelser
Underrättelser för sjöfarande, Ufs A Sjöfartsverkets allmänna upplysningar 2015
Beteckningar i svenska sjökort
PC-baserade navigationssystem PC-baserad navigering för fritidsbåtar
Navigationsstermer Ordlista med förklaringar på navigationstermer
Navigationstest Testa dina navigationskunskaper
GPS-termer Ordlista med förklaringar på GPS-termer
VHF-kanaler Tabell för Västsverige
VHF-Kanalkarta Sv. 2015 Kustradions basstationer i Sverige
VHF-Kanalkarta No. 2015 Kustradions basstationer i Norden
VHF-termer Ordlista med förklaringar på VHF-termer
VHF-räckvidd Beräkningsformulär för VHF-räckvidd
Bokstaveringstest för VHF-intyget
VHF-test Blandade frågor till SRC-intyget
Live Ship Map AIS för Västkusten
Radartermer Ordlista med förklaringar på radartermer
Radarprov Övningsprov för fartygsbefäl VIII
Tidvattentermer Ordlista med förklaringar på tidvattentermer
Formler och navigationskalkylator
till navigationsuppgifterna
Signalflaggor
med bokstav, betydelse och morsekod

Förarintygsinformation och övningslänkar

Förarintyg Intensivkurs i Göteborg på Västkusten
Information inför förarintygsskursen
Förarintygstest Blandade frågor till förarintyget
Övningsprov till förarintygskursen

Kustskepparinformation och övningslänkar

Kustskepparintyg Intensivkurs i Göteborg på Västkusten
Information inför kustskepparkursen
Kustskeppartest Blandade frågor till kustskepparintyget
Övningsprov till kustskepparintyget
Rätta kurser och bäringar Övningar till kustskepparkursen
Deviationstabell Övning till kustskepparkursen
Geografisk lysvidd Beräkningsformulär för geografisk lysvidd
Strömsegling Strömsättning och strömtriangeln
Fyrsimulator Övning till kustskepparkursen
Båtpraktikpass dager i Göteborg


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6