Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCK

räknare   

Kunskapstester för Navigation och Segling

NAVIGATIONSTESTER


SEGLARTESTER


Båt inomskärs på dagen

Mindre segelbåt inomskärs

Skepp utomskärs på natten

Segelbåt inomskärs

Radiotelefoni ombord

Segelskepp utomskärs

Bokstaveringsalfabet-VHF

Väder och vind till sjöss
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6