Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCKBåtpraktik/dager i Göteborg på Västkusten

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE


BÅTPRAKTIK/DAGER 2021

Skaffa dig båtpraktik/dager genom att gå på ett båtpraktikpass som följer Nämnden för Båtlivsutbildnings normer.
På båtpraktikpasset får du tillfälle att praktiskt utföra de övningar som krävs för att få båtpraktikintyget för navigering i dagsljus.


Båtpraktik/dager
(Praktical Boat Traning Diploma)

Ett båtpraktikpass i Göteborgs skärgård ger en bra inblick i praktisk navigering under dagsljus och är särskilt tänkt för dig som ska ta kustskepparintyget.

Det krävs nämligen att du har godkänd båtpraktik/dager innan du får ta kustskepparintyget.

Full fart under ett båtpraktikpass ombord i Göteborgs skärgård på Västkusten
Båtpraktik/dager i Göteborgs skärgård


Dessa moment ingår ett båtpraktikpass/dager

  1. Peka ut de objekt i omgivningen som är markerade i sjökortet samt omvänt.
  2. Styra efter kompassen och styra på en enslinje.
  3. Kontrollera kursen i en enslinje.
  4. Navigera i utprickat farvatten.
  5. Utföra lägesbestämning med hjälp av pejling.
  6. Träna "man över bord manöver" genom bärgning av fender.
  7. Manövrera båten för att utröna effekten av roderverkan och propellerverkan.
  8. Lägga till med båten långsides vid en brygga och lägga ut från bryggan.
  9. Förtöja båten med förända, akterända och spring.

Priset för ett båtpraktikpass i 3 timmar på dagtid är:
500:- ink. moms.


BÅTPRAKTIKPASS DAGER 2021

Ledigt
V 39 onsdag 29/09 Klockan 16.00-19.00 =0pl
V 39 fredag 01/10 Klockan 16.00-19.00 =0pl


Anmäl dig till en kurs


Ring gärna för mer information:     0708-91 41 69


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6