Rorgängare

Most Bang For The BuckNavigationskurser i Göteborg 2022

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE


Bild på förarintygs logga Förarintyg intensivkurs

Bild på kustskepparintygs logga Kustskepparintyg intensivkurs


Bild på F8 logga Fartygsbefäl 8 intensivkurs


Bild på VHF_logga VHF/SRC-intyg intensivkurs

Bild på båtpraktik logga Båtpraktik/dager


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6