Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

fyravstånd   räknare   

VHF-Räckvidd

vhf-räckvidd

Den maximala teoretiska räckvidden mellan två VHF-stationer är beroende av antennernas höjd över havet. Radiovågens utbredning just över horisonten kan beräknas i nedanstående formulär.

Stationernas höjd (h1 & h2) över vattenytan i meter (m) matas in.

Räckvidden erhålles i nautiska mil (M) avrundat till två decimaler.


Beräkning av VHF-Räckvidd

Antennavstånd
 
Räckvidd: R nautisk mil
Antennhöjd: h1 meter
Antennhöjd: h2 meter

R=2.2(√h1 + √h2)

h1 (m)
h2 (m)
R (M)


Kustradiostationer på Västkusten

Ungefärlig
placering

VHF-
kanal
Duplex

Frekvenser
Ship(MHz)
Coast(MHz)

*Radio-
horisont
(M)

Antenn-
höjd
(m)

Strömstad 22 157.100
161.700
25 130
Grebbestad 26 157.300
161.900
25 130
Trollhättan 25 157.250
161.850
32 212
Kungshamn 23 157.150
161.750
23 110
Uddevalla 84 157.225
161.825
47 456
Tjörn 81 157.075
161.675
26 140
Göteborg 24 157.200
161.800
43 382
Varberg 22 157.100
161.700
25 130
Halmstad 62 157.125
161.725
52 559
Helsingborg 24 157.200
161.800
28 162
Malmö 27 157.350
161.950
25 130
*Radiohorisont: Längden på den linje längs vilken den direkta vågen från en radiosändare tangerar horisonten.


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6