Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

vhf_räckvidd   räknare   

Geografisk lysvidd och fyrkaraktärer

Fyravstånd

Avståndet: A(M) från en observatör till en fyr, just när den börjar synas över horisonten och som kallas geografisk lysvidd kan beräknas i nedanstående formulär.

Observatörens ögonhöjd: h1(m) över havet samt
fyrljusets höjd över havet: h2(m) i matas in i formuläret.


Beräkning av geografisk lysvidd

A=2.08(√h1 + √h2)

h1 h2 AAngöringsfyrar på Kustkort 93

Fyrnamn

Ljus-
höjd
över
havet
(m)

*Nomi-
nell
lys-
vidd
(M)

Position
Latitud
Longitud

Karaktär
(klickbar)

Färder 47 09 59° 04.4′ N
10° 31.3′ O
Fl(3)30s
Hirsholm 30 21 57° 29.1′ N
10° 37.5′ O
Fl(3)30s
Hirtshals 57 25 57° 35.1′ N
09° 56.5′ O
FFl 30s
Hållö 40 21 58° 20.1′ N
11° 13.0′ O
Fl 12s
Hätteberget 26 21 57° 51.8′ N
11° 27.5′ O
Fl(2) 12s
Jomfruland 48 19 58° 51.9′ N
09° 35.8′ O
Fl 15s
Måseskär 27.5 16 58° 05.7′ N
11° 19.8′ O
Fl(3)30s
Ramskär 19 8 58° 44.9′ N
11° 02.0′ O
Fl(3) 9s
Skagen 44 20 57° 44.1′ N
10° 37.9′ O
Fl 4s
Svenner 40 13 58° 58.1′ N
10° 08.8′ O
Oc 10s
Tistlarna 22,8 18 57° 30.6′ N
11° 43.6′ O
LFl(2) 15s
Torbjörnskär 26 10 58° 59.8′ N
10° 46.8′ O
FFl 10s
Trubaduren 24 20
13
57° 35.7′ N
11° 38.0′ O
LFl(3) 30s & FR
Tvisten 17 13 58° 56.3′ N
09° 56.2′ O
Fl 5s
Ursholmen 33 10 58° 49.9′ N
10° 59.3′ O
LFl(2) 15s
Vinga 46 25 57° 37.9′ N
11° 36.1′ O
Fl(2) 30s
Väderöbod 32 10 58° 32.5′ N
11° 10.7′ O
LFl 8s

*Den nominella lysvidden som anges, motsvarar det största avstånd från fyren som fyrljuset kan siktas, vid en siktbarhet som är likvärdig med en dagsljussikt av 10M.


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6