Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

  

Förarintygsprov för Västkusten

Övningsprov till förarintyg

Hjälpmedel: Övningssjökort 931 för Västkusten,
passare, transportör och linjalReferenspositioner i Övningssjökort 931:

A Latitud: N 57° 54,7′, Longitud: O 11° 32,0′
B Latitud: N 57° 52,5′, Longitud: O 11° 30,1′
C Latitud: N 57° 44,4′, Longitud: O 11° 30,6′
D Latitud: N 57° 37,8′, Longitud: O 11° 33,3′
E Latitud: N 57° 32,3′, Longitud: O 11° 36,5′
F Latitud: N 57° 34,0′, Longitud: O 11° 41,0′

DE INTERNATIONELLA SJÖVÄGSREGLERNA

Kapitel A - Allmänt

Ansvar:

a.Ska en fritidsbåt hålla undan för sådant fartyg som till följd av sitt djupgående, sin storlek eller liknande orsaker inte kan hålla undan? Svar

Allmänna definitioner:

a. När anses ett fartyg vara på väg? Svar

b. Räknas en båt som både seglar och går för motor som segelbåt eller motorbåt? Svar

c. Räknas roddbåtar och kanoter som fartyg? Svar

Kapitel B - Styrnings- och seglingsregler

Utkik och säker fart:

a. Hur ska man hålla utkik? Svar

b. Vad innebär säker fart? Svar

Väjningsregler:

a. När kan man anse att risk för kollision föreligger? Svar

b. Hur ska en väjningsskyldig båt agera och väja? Svar

c. Vilken segelbåt väjer om båda har vinden in från styrbord? Svar

Kapitel C - Fartygsljus och signalfigurer

Gångljus
Motorbåt i mörker


Lanternor:

a. Vilken lysvinkel och färg har en akterlanterna? Svar

b. Vilken lysvinkel och färg har en styrbordslanterna? Svar

c. Vilken lanterna släcker en ”motorseglare” när motorn stängs av? Svar

Vilken dagersignal har:

a. En motorseglare? Svar

b. En fiskebåt? Svar

c. En ankarliggare? Svar

Kapitel D - Ljud- och ljussignaler

Mistsignaler:

a. Vad gör du när du hör en mistsignal? Svar

b. Vilken mistsignal ska en motorbåt avge? Svar

c. Vilken mistsignal ska en segelbåt avge? Svar

Manöversignaler:

a. Vilken manöversignal ska avges före en styrbordsgir? Svar

b. Vilken manöversignal ska avges före en backmanöver? Svar

Nödsignaler:

a. Räkna upp 8st nödsignaler! Svar

b. Vilken nödsignal syns bäst på långt håll? Svar

SJÖTRAFIKFÖRORDNINGEN

a. Får man förtöja vid fasta eller flytande sjömärken? Svar

a. Vad betyder nedanstående sjötrafikmärken? Svar

Förbuds- och påbudsmärken
Sjötrafikmärken


SJÖLAGEN

a. Var ligger promillegränsen för sjöfylleri? Svar

b. Var ligger promillegränsen för grovt sjöfylleri? Svar

c. Vad måste du enligt sjölagen kontrollera innan avfärd? Svar

d. Är du skyldig att ingripa samt lämna bistånd till nödställda där detta kan ske utan fara för egen säkerhet? Svar

PUBLIKATIONER

a. Var hittar du rättelser till sjökort? Svar

b. Var innehåller: Din guide till Västkusten? Svar

Beteckningar i sjökort
Övningssjökort 9313


SVENSKA SJÖKORT, BETECKNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR

a. Var finns förklaringar till sjökortsbeteckningarna? Svar

b. Var betyder de markerade symbolerna och förkortningarna i övningssjökort 9313 ovan? Svar

c. Vilken är den ledande sektorn hos en sektorfyr? Svar

Vad betyder följande sjökortsbeteckningar? (I)

a. M Svar

b. kn Svar

c. Y Svar

d. S (bottenbeskaffenhet) Svar

e. Iso 6s Svar

f. 2 F G Svar

g. St (bottenbeskaffenhet) Svar

UTMÄRKNINGSSYSTEMET OCH SJÖMÄRKEN

Prickar och bojar
System A: Flytande sjömärken


a. Vilket nummer har västmärket och hur är det målat? Svar

b. Vilka nummer har ett styrbordsmärke ? Svar

c. Vilket nummer har punktmärket? Svar

d. Vilket sjömärke finns inte i svenska sjökort? Svar

e. Vilket nummer har specialmärket? Svar

e. Vilka nummer är väderstreckmärken? Svar

g. Vilket nummer har ett syd märke och hur är det målat? Svar

KOMPASSEN OCH ANDRA NAUTISKA HJÄLPMEDEL

a. Hur många grader på kompassen är Sydväst? Svar

b. Hur stor är missvisningen enligt Övningssjökort 931? Svar

c. Vad beror missvisningen på? Svar

d. Vad beror deviationen på? Svar

e. Du ligger på enslinjen mot Fiskebäcks norra 2 F G och din kompass visar 50°. Vad beror felvisningen på? Svar

f. Vad betyder förkortningen GPS? Svar

g. Vilken information kan du få av en satellitnavigator? Svar

h. Hur stor är satellitnavigatorns felvisning? Svar

PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE

a. Hur långt är det mellan Trubaduren och Donsö Svartskär? Svar

b. Vilken kurs och kontrakurs är det från Trubaduren till Donsö Svartskär? Svar

c. Vilken position har Hätteberget? Svar

d. Vilken färg har Hättebergets fyrtorn? Svar

e. Var befinner du dig om du samtidigt pejlar Hätteberget i 5° och Stora Pölsan i 85°? Svar

f. Hur djupt är det en kabellängd NO från Stora Pölsan? Svar

g. Hur många meter färdas linfärjan mellan Marstrandsön och Koön? Svar

h. Vilken kurs är det i enslinjen in mot Rörö hamn från Källö fjord? Svar

i. Hur lång tid tar det att gå mellan Björkö gästhamn och Sälö fyr med 6 knops fart? Svar

j. Hur många meter hinner du på 20 sekunder vid 40 knops fart? Svar

k. Vilken skala mäter du distanser på, latitudskalan eller longitudskalan? Svar

l. Hur kompenserar du för en uppskattad avdrift på 10°? Svar

METODER FÖR NAVIGERING

a. Hur anges en farleds huvudriktning? Svar

b. Hur är farledens huvudriktning in till en hamn? Svar

c. Vilka olika fyrar kan ange en farleds utsträckning i mörker? Svar

d. Hur går du med båten vid nedsatt sikt t.ex. dimma? Svar

SVENSK SJÖRÄDDNING

a. Hur larmar du sjöräddningen? Svar

b. Hur undviker du onödiga larm till sjöräddningen? Svar

c. Vilken myndighet är ansvarig för sjöräddningen i Sverige? Svar

c. Vilken enhet leder och samordnar sjöräddningsuppdrag? Svar

SÄKERHET M.M.

a. Vilken av nedanstående flytvästar är inte en räddningsväst? Svar

b. Vad kännetecknar en räddningsväst? Svar

c. Hur länge klarar man sig i 10 gradigt vatten? Svar

d. Vilket släckmedel innehåller en brandsläckare med beteckningen ABC? Svar

e. Hur många brandsläckare och vilken typ, rekommenderas till en 11 meters fritidsbåt? Svar

f. Hur lång tid tar det att tömma en 2 kilos pulversläckare? Svar

g. Var ska man fylla bensindunkar? Svar

h. Hur ska en gasolflaska installeras ombord? Svar

i. Vad bör du kontrollera innan motorstart? Svar

j. Vad bör du kontrollera innan avgång? Med tanke på risken för brand, läckage och man över bord? Svar

Bild på flytvästar
Flytvästar


SJÖMANSKAP M.M.

a. Vilka åtgärder ska vidtas vid man-överbord? Svar

b. Hur lång ankarlina bör du ha ute? Svar

c. Vilka förtöjningar använder du långsides vid en brygga? Svar

d. Hur lång bogserlina bör du ha ute? Svar

e. Åt vilket håll drar aktern när en båt med en högergängad propeller backar? Svar

f. Varför sjöstuvar och sjösurrar man ombord? Svar

g. Vilken knop är bäst vid sammanfogning av två linor med olika dimensioner? Svar

h. Vilken knop beskrivs på bilden nedan? Svar

Steg för steg instruktion
Hur man slår en knop i tre steg


MILJÖ

a. Nämn fyra produkter du kan lämna in på en miljöstation. Svar

b. Vilka olika typer av områden i Västkustens skärgård är öronmärkta för att skydda miljö, djurliv och mångfalld? Svar

c. Hur markeras ett fågelskyddsomåde i sjökortet? Svar

d. Får du med stöd av allemansrätten vara förtöjd något dygn vid annans strand som inte ligger vid tomt? Svar

e. Får du med stöd av allemansrätten förtöja något dygn vid privat brygga om ägaren inte själv behöver använda den och bryggan inte ligger vid tomt? Svar

f. Var ska du tömma toalettens septitank? Svar

g. Regler för hänsynsområde? Svar

VÄDER OCH VIND

a. Var kan du få väderprognoser till sjöss? Svar

b. Vad gör du om kulingvarning har utfärdats? Svar

c. Vad kan du befara om lufttrycket enligt barometern faller snabbt? Svar

d. Hur vrider vinden vid en lågtrycks passage? Svar

e. Hur påverkas vattenståndet när lufttrycket sjunker? Svar

f. Vad beror sjöbrisen på? Svar

g. Vilken tid på dygnet kommer landbrisen oftast? Svar

SJUKVÅRD

a. Vad bör man genast försöka göra om en person blir brännskadad? Svar

b. Vad betyder ABC? Svar

c. Vilka är de första varningstecknen vid nedkylning (hypotermi)? Svar

d. Vad är lämpligt innehåll i en förbandslåda? SvarRORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6