Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

FORMLER OCH KALKYLATOR

RÄTTVISANDE KURS OCH RÄTTVISANDE BÄRING

Rättvisande kurs

Den rättvisande kurs K som du lagt ut i sjökortet måste rättas för missvisningen m och deviationen d för att få fram kompasskursen Kk som är den kurs du ska styra på kompassen.

Missvisningens storlek står angivet i sjökortets kompassros.
Nu kan du räka ut magnetisk kurs Km eftersom Km = K - m.
Med Km går du in i båtens deviationstabell och får ut d.

Den kurs du ska styra på kompassen blir då Kk = K - m - d.


Rättvisande bäring

Den kompassbäring Bk som du har pejlat måste rättas för missvisningen m och deviationen d för att få fram rättvisande bäring B som är den bäring som ska läggas ut på sjökortet.

Missvisningens storlek står angivet i sjökortets kompassros.
Deviationen får du ur deviationstabellen där du går in med Kk.

Nu kan du räkna ut rättvisande bäring B eftersom B=Bk+d+m


Kurser
totalfel
tf=m+d
Rättvis.
Kurs
K=Kk+d+m
Magnetisk
Kurs
Km=K-m
Kompass
Kurs
Kk=K-m-d
Bäringar
Rättvis.
Bäring
B=Bk+d+m
Kompass
Bäring
Bk=B-m-d
Tecken-
regler
+ + = +
- - = +
+ - = -
- + = -
Fart-Tid-Distans
F=D/T
T=D/F
D=FxT

NAVIGATIONSKALKYLATOR
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6