Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Navigationskola inne
Navigationsskola

INFORMATION INFÖR
KUSTSKEPPAR-
INTYGSKURS

Kurser och tidpunkter

Kustskepparintyg

dag 1 kl. 09.00 - 17.00
dag 2 kl. 09.00 - 17.00

Kurslokaler

Vägbeskrivning till kurslokalerna hos Rorgängare
Strandplatsgatan 18.

Reseplanering för bussar och spårvagnar i Västsverige: Västtrafik

Kursavgift

Betala in kursavgiften till Rorgängare:
Plusgirokonto: 104 99 36-6 senast 3 dagar efter bokning.
Ange ditt namn, kurs och kursdatum.
Betala kontant vid ankomst om du bokat kursen mindre än 5 dagar före kursstart.
Din kursbokning bekräftas så snart du gjort inbetalningen.

I kursavgiften ingår

detta ingår ej

- Utbildning
- Utbildningsmaterial:
  Kursbok
  Övningssjökort 93
  Passare
  Transportör
  Linjal
-Kaffe & kakor
- Mat och dryck

Glöm inte att ta med

- Förarintyg & båtpraktikintyg
- Kvitto på inbetald kursavgift
- Legitimation + 450:- till examen

Förfrågan / Anmälan Anmäl dig till en kustskepparintygskurs, båtkörkort klass 2


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6