Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Seglartest |  Förartest |  Kustskeppartest |  Bokstaveringstest för VHF-intyg   

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

VHF/SRC-TEST

Facit visas efter genomgång av 10 X 10 frågor!RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6