Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Seglartest  |  Förartest | Skeppartest  

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

Bokstaveringstest för VHF

Testa dig själv på alfabetet

Vad är benämningen för bokstäverna?RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6