Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

vhf_räckvidd  

VHF-kanaler på Västkusten


VHF-kanalkarta Sverige 2015
VHF-kanalkarta Norden 2015


Maritim VHF-radio

VHF-radion fungerar både som telefon och kommunikationsradio. Det innebär att man förutom kontakt via telefonnätet, kan prata direkt med andra fartyg i närheten, och även ha direktkontakt med Sjöräddning, Stockholmradio, broar, lotsar mm.
Klicka för mer information från Sjöfartsverket om VHF-radio ombord.

Sjöfartsverkets VHF-stationer

Ett fartyg anropar lämpligast en kustradiostation (basstation) på det aktuella områdets trafikkanal (arbetskanal)
På Västkusten kan det vara 01, 22, 24, 26, 62, 81 och 84
Kustradiostationerna fjärrmanövreras från Stockholmradio.
Mer information finns på UFS A 2015

Förklaringar

Frekvensen för maritim VHF-radio ligger mellan 155-170 MHz och är indelad i drygt 60 st fasta simplexkanaler och duplexkanaler.
En simplexkanal (sändare och mottagare använder samma frekvens) används vid kontakt mellan fartyg och en duplexkanal (sändare och mottagare använder olika frekvenser) vid kontakt mellan fartyg och landbaserade stationer t.ex. kustradio-
stationerna.

VTS: Vessel Traffic Service: sjötrafikinformationstjänst En VTS-central ansvarar för sjötrafikövervakning inom ett VTS-område, t.ex kanal 13 VTS Göteborg.
Intership: Samtal mellan fartyg
DSC: digital selective calling


Tabell med maritima VHF-kanaler

Nr Typ Användningssätt
L1 Simplex Samtal fritidsfartyg - fritidsfartyg i Norden
L2 Simplex Anrop fritidsfartyg - fritidsfartyg i Norden
L3 Simplex Fritidsfartyg - fritidsfartyg bara i Norge och Finland
F1 Simplex Samtal fiskefartyg - fiskefartyg
F2 Simplex Samtal fiskefartyg - fiskefartyg
F3 Simplex Samtal fiskefartyg - fiskefartyg
01 Duplex Kustradio Kinnekulle
02 Duplex Kustradio
03 Duplex Kustradio
04 Duplex Kustradio
05 Duplex Kustradio
06 Simplex Intership vid samordnade sjöräddningsaktioner
07 Duplex Kustradio
08 Simplex Intership
09 Simplex VTS, Intership, lots samt Götaälvbron
10 Simplex Intership samt Lots Lysekil och Marstrand
11 Simplex VTS Lysekil och Marstrand samt lots Göteborg
12 Simplex Hamn
13 Simplex Intership, VTS Göteborg
14 Simplex VTS samt lots
15 Simplex Intern trafik ombord max 1W
16 Simplex Nöd-, il- och varningstrafik samt vanliga anrop
17 Simplex Intern trafik ombord max 1W
18 Duplex Lots Falkenberg, Halmstad
19 Duplex Lots Varberg
20 Duplex Lots
21 Duplex Kustradio
22 Duplex Kustradio Strömstad och Varberg(Grimeton)
samt Lots Strömstad och Varberg
23 Duplex Kustradio Kungshamn
24 Duplex Kustradio Göteborg och Helsingborg
25 Duplex Kustradio Trollhättan
26 Duplex Kustradio Grebbestad
27 Duplex Kustradio Malmö
28 Duplex Kustradio
60 Duplex Kustradio
61 Duplex Kustradio
62 Duplex Kustradio Halmstad
63 Duplex Kustradio
64 Duplex Kustradio
65 Duplex Kustradio
66 Duplex Kustradio
67 Simplex Sjöräddningskanal IMO SAR
68 Simplex VTS, samt GKSS gästhamn
69 Simplex Intership
70 Simplex Digitalt nödanrop med DSC
71 Simplex SRS SOUNDREP Öresund
72 Simplex Intership fritidsfartyg-yrkesfartyg
73 Simplex VTS, Intership samt Lots Göteborg
74 Simplex VTS
75 Simplex Intern trafik ombord max 1W eller AIS
76 Simplex Intern trafik ombord max 1W eller AIS
77 Simplex Intership fritidsfartyg-yrkesfartyg
78 Duplex Kustradio
79 Duplex Kustradio
80 Duplex Lots
81 Duplex Kustradio Tjörn
82 Duplex Kustradio
83 Duplex Kustradio
84 Duplex Kustradio Uddevalla
85 Duplex Kustradio
86 Duplex Kustradio
87 Duplex AIS digitalt
88 Duplex AIS digitalt


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6