Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Strömsättning och strömtriangeln

Strömsättning

Vid strömsättning förflyttas hela vattenmassan av strömmen och tar fartyget med sig.
Strömmens sättning anges i den riktning den sätter, västgående ström strömmar alltså mot väst (till skillnad från västlig vind som blåser mot ost).

Förkortningar

Pst Startposition Tst Starttid
    Tgå Gångtid
Kgv Kurs genom vattnet Fgv Fart genom vattnet
Pgv Position genom vattnet Dgv Distans genom vattnet
Kög Kurs över grund Fög Fart över grund
Pög Position över grund Dög Distans över grund
Ks Strömmens kurs Fs Strömmens fart
    Ds Strömmens distans


Uppskattning av strömsättningen

En uppskattning av hur strömmen sätter kan göras vid passage av flytande sjömärken och fiskeflaggor eller genom att jämföra loggen som visar fartygets Fgv med med GPS:n som visar Fög.

Prognoser för strömsättningen i Kattegatt och Skagerak kan fås från t.ex. DMI:s strömkartor.

För mer noggrann uppskattning av hur strömmen sätter kan strömtriangelbestämmning användas enligt A nedan.

Strömtriangeln

Med hjälp av transportören och passaren görs konstruktioner direkt på sjökortet för att få fram följande:


A: Sök Ks och Fs när Pög är känd

 • Lägg ut och rita in Kgv i sjökortet från Pst
 • Mät ut Dgv (= Fgv x Tgå) vilket är avståndet mellan Pst och Pgv en viss Tgå efter Tst och markera PgvKgv linjen
 • Fastställ fartygets position Pög med GPS:en eller pejlingar vid denna Tgå
 • Linjen mellan Pgv och Pög kallas strömvektorn och ger de sökta Ks och Ds / Tgå = Fs
 • (Linjen från Pst till Pög visar Kög och Dög)

B: Sök Pög när Ks och Fs är kända

 • Lägg ut och rita in Kgv i sjökortet från Pst
 • Mät ut Dgv =(Fgv x Tgå) vilket är avståndet mellan Pst och Pgv en viss Tgå efter Tst och markera PgvKgv linjen
 • Lägg ut och rita in strömvektorn Ks och Ds (= Fs x Tgå)
 • Strömvektorns spets anger den sökta positionen Pög en viss Tgå efter Tst
 • (Linjen från Pst till Pög visar Kög och Dög)

C: Sök Kgv när Ks och Fs är kända

 • Lägg ut och rita in Kög i sjökortet från Pst
 • Lägg ut och rita in strömvektorn Ks och Ds (= Fs x Tgå) från Pst, strömvektorns spets markerar en fiktiv Pgv
 • Tag distansen Dgv (så långt fartyget kommit en viss Tgå efter Tst) med passaren och sätt ena spetsen i Pgv och låt den andra skära Kög vilket då markerar Pög
 • Linjen mellan Pgv och Pög visar sökt KgvVattenströmmar på Västkusten
Vattenströmmar på Västkusten
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6