Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Seglingstermer |  Engelska seglingstermer |  Internsökning   

Segling med spinnaker

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

SPINNAKERSEGLING MED STRUMPA

Många segelbåtar har en spinnaker i sin utrustning men den är kanske undanstuvad nånstans för det mesta eftersom det behövs en hel del rutin men även besättningskapacitet för att klara av spinnakersegling. Det är upphissnigen och nertagningen av spinnakern som brukar ställa till mest problem.

Full fart med spinnakern uppe
Full fart med spinnakern uppe


Använder du en spinnakerstrumpa blir upphissningen och nertagningen av spinnakern betydligt smidigare och säkrare.
Börjar det trassla till sig så är det bara att dra i manöverlinan och spinnakern försvinner in i strumpan.

Spinnakerstrumpa borde fler börja använda eftersom spinnakern verkligen kan ge seglingen en extra dimension.

Spinnakerutrustning

 • Spinnaker

 • Spinnakerstrumpa med kontrollina

 • Spinnakersegelsäck

 • Spinnakerbom

 • Upphal som också kallas lift

 • Nedhal

 • Spinnakerskotvinch

 • Spinnakerskot (det som befinner sig i lovart kallas gaj)

 • Lättvindsspinnakerskot (tunna och smidiga)

 • Spinnakerfallvinch

 • Spinnakerfall

 • Suggor

Spinnakerstrumpa med kontrollina
Spinnakerstrumpa
med kontrollina

Koppla spinnakerbommen

Börja med att rulla in focken till hälften. Risken att spinnakern vrider sig runt förstaget minskar då och du slipper få ett så kallat timglas.
Anledningen till att en spinnaker vill bilda ett timglas är att det bildas en virvel bakom storseglet som sakta snurrar från akterlik mot förstag och sen mot masten. Virveln är kraftigare bakom storseglets mitt än nertill där det ju är öppet under bommen.
För att snurra upp timglaset gippar du storsegelt vilket gör att virveln snurrar åt det andra hållet vilket bör lösa upp timglaset.

Börja med att rulla in focken till hälften. Risken att spinnakern vrider sig runt förstaget minskar då och du slipper få ett så kallat timglas som bilden visar.
Ett bra exempel på när spinnakern bildat ett timglas
Dra spinnakerskot och gaj på utsidan av mantåget och haka fast dem i förpulpiten. Om du tänker använda suggorna kan du koppla dem nu.

Kroka fast spinnakerbommen i öglan på masten.
OBS öppningarna på spinnakerbommens ändbeslag ska vara riktade uppåt.

Slacka på liften (upphalet) och nedhalet och kroka fast dessa i spinnakerbommen.
Placera spinnakerbommen fria ände i lovart om förstaget och hissa upp ca 0,5 meter över fördäck. Dra till nedhalet så att spinnakerbommen är fixerad i detta läge.
Öppna spinnakerbommens ändbeslag och lägg in gajen (lovart).


Koppla spinnakern

Spinnakern med strumpa ska hissas utanför fock och förstag.
Sätt fast spinnakersegelsäcken och kontrollinan till spinnakerstrumpan i mantåget på läsidan mitt emellan förstaget och masten.

Koppla fast gaj och skot i spinnakern (grönt skothorn på styrbord och rött på babord), ta hem på slacket med spinnakerskot-vincharna och kontrollera att gaj och skot löper utanför mantåget.

Hissa spinnakern

Lägg dig på en lämplig slörbog där du har fritt fält och håll en rak kurs (gärna med hjälp av autopiloten).

Hissa nu spinnakerstrumpan i topp med spinnakerfallet. Se till att kontrollinan löper fritt på insidan av seglet och att den inte är vriden i toppen och att skot och gaj går utanför förstaget, vanten och mantåget.

Håll fast i nederdelen av spinnaken medan du hissar upp strumpan med kontrollinan (kontrollera att du drar i rätt ända) så att spinnaken utvecklas underifrån.

Justera nu spinnakerbommen så att den är vinkelrät mot den skenbara vinden, dvs vinkelrätt mot hur din Windex pekar och att den är i samma höjd som skothornet i lä.

Skota spinnakern

Spinnakern skotas med gajen upp i lovart tills lovartsliket är på gränsen att vika in. Sedan regleras spinnakerns form och läge med skotet.
En bra grundinställning är att trimma spinnakerns skothorn i samma höjd och att se till att spinnakerbommen är i linje med storsegelbommen.

Med spinnakerbommen för nära förstaget och för hård skotning är det svårt att styra.
Med för löst skot vandrar spinnakern åt lovart med risk för ofrivillig gipp.

Suggorna kan användas till att kontrollera och justera spinnakern i hårdare vind genom att skotpunkterna flyttas fram.

Broach

På branta bogar i hård vind är det viktigt att spinnakertrimmaren är beredd att snabbt släppa skotet (lä) så att spinnakern får fladdra om vindtrycket blir för stort och rodret tappar styrverkan.

Vid första broach-tendensen ska först kicken och sedan storskotet släppas. Vid en riktig broach ska skotet (lä) släppas helt tills det går att få båten att falla. Vid en ordentlig broach måste också fallet släppas. Gajen (lovart) får däremot aldrig släppas.
Broach, en okontrollerad upplovning vid spinnakersegling


Om det friskar i är det viktigt att vara beredd på att snabbt falla av innan en broach blir resultatet.

 • Vid första broach-tendensen ska först kicken och sedan storskotet släppas

 • Vid en riktig broach ska skotet (lä) släppas helt tills det går att få båten att falla

 • Vid en ordentlig broach måste också fallet släppas

 • Gajen (lovart) får däremot aldrig släppas

Gippa spinnakern

Lägg dig på plattläns, håll rak kurs och gippa inte storseglet.

Lossa något på nedhalet för att göra spinnakerbommen rörligare.
Ställ dig framför masten vänd akterut. Hämta skotet (lä) med en dubbel tamp.
Lossa spinnakerbommen från masten och placera skotet i det nu lediga beslaget i spinnakerbomnocken.
Öppna beslaget i andra änden och släpp lös gajen som nu ska bli skot.
Skjut över bommen åt lä och kroka fast den i masten. Gippa storseglet. Justera gaj, skot och nedhalet inför spinnakersegling på den nya bogen.
(Om suggorna är ansatta blir det lättare att gippa spinnakern)

Ta ner spinnakern

Länsa eller slöra så att spinnakern nästan kollapsar bakom storseglet och segla på rak kurs.
Dra ner spinnakerstrumpan över spinnakern med hjälp av kontrollinan och släpp efter på skot och gaj.

Länsa eller slöra så att spinnakern nästan kollapsar bakom storseglet och segla på rak kurs. Dra ner spinnakerstrumpan över spinnakern med hjälp av kontrollinan och släpp efter på skot och gaj. Lossa spinnakerfallet och hissa ner spinnakerstrumpan med spinnakern inuti. Koppla isär spinnakerutrustningen och stuva undan den.
Ta ner spinnakern steg för steg


Lossa spinnakerfallet och hissa ner spinnakerstrumpan med spinnakern inuti.

Koppla isär spinnakerutrustningen och stuva undan den.

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6