Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Förartest |  Skeppartest |  Bokstaveringstest för VHF-intyg   

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

Testa dina seglingskunskaper

Mindre segelbåt inomskärs
i gott väder


Segelbåt inomskärs
i skiftande väder


Stor segelbåt inom- och utomskärs
i skiftande väderRORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6