Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Säkerhetsprov för
Fartygsbefäl klass VIII

Stabilitet


GM: Metacenterhöjd


a. Vad menas med ett fartygs stabilitet? Svar

b. Vad är ett mått på ett fartygs stabilitet? Svar

c. Hur märks det att fattygets stabilitet har försämrats? Svar

d. Nämn två orsaker till försämrad stabilitet? Svar

e. Vad kan snabbt höja fartygets tyngdpunkt? Svar

f. Hur bör lasten stuvas med tanke på stabiliteten? Svar

g. Hur kan man eliminera effekten av fri vätskeyta i en tank? Svar

h. Hur kan man minska effekten av fri vätskeyta i en tank? Svar

i. Vilket är bäst för stabiliteten, tankar placerade långskepps eller tvärskepps? Svar

Brandskydd


Brand ombord


a. Hur ofta ska en brandövning hållas ombord? Svar

b. Vad behövs för att en brand skall starta? Svar

c. Vad innebär flammpunkt? Svar

d. Vad inträffar när den termiska tändpunkten har uppnåtts? Svar

e. Vad står ABC för när det gäller brand? Svar

f. Vilka brandsläckare är lämpliga för typ A-bränder? Svar

g. Vilka brandsläckare är lämpliga för typ B-bränder? Svar

h. Vilka brandsläckare är lämpliga för typ C-bränder? Svar

i. Hur bör man släcka oljebrand i en stekpanna? Svar

j. Hur verkar vattensläckning? Svar

k. Hur verkar en pulversläckare? Svar

l. Hur lång tid tar det att tömma en två kilos pulversläckare? Svar

m. Hur verkar en kolsyresläckare? Svar

n. Hur verkar en skumsläckare? Svar

o. Vilken brandsläckare är lämplig vid en dieselbrand i maskinrummet? Svar

p. Vilka typer av brandsläckare är lämpliga att ha ombord? Svar

Sjukvård


Ambulansbåt under utryckning


a. Hur kan du få rådgivning från land i en sjukvårdsfråga ombord? Svar

b. Vad menas med LABC? Svar

c. Vad står HLR för? Svar

d. Vilka är de tre graderna av brännskada? Svar

e. Vilka är de första varningstecknen vid nedkylning? Svar

f. Vad kallas tillståndet som orsakas av en kraftig nedkylning (kroppstemperatur under 35 grader)? Svar

g. Hur stoppar du en större blödning? Svar

h. Vad gör du om en person har bränt sig på låret så att rodnad stor som handflata har uppstått? Svar

i. Hur skall du behandla en nedkyld person? Svar

j. Var känner man lättast pulsen, handleden eller halsen? Svar

k. Ska en patient ges vatten om inre blödningen inte kan uteslutas? Svar

Säkerhet


Sjöräddningsbåt under utryckning


a. Vad menas med SOLAS och hur ser solassymbolen ut? Svar

b. Hur många livbojar ska ett yrkesmässigt fartyg längre än 12 meter minst ha? Svar

c. Hur många flytvästar finnas ombord? Svar

d. Om du släpper ut olja efter en grundstötning. Vilka skyldigheter har du då? Svar

e. Vilken information bör du ge passagerarna om du går på grund? Svar

f. Hur ofta ska övning i att överge fartyget genomföras? Svar

g. Vem bestämmer om och när fartyget ska övergivas? Svar

h. Vad menas med säkerhetsbesättning? Svar

i. Vad innebär säker fart? Svar


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6