Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCK

Radarprov för
Fartygsbefäl klass VIII
Sändning, reflektion och mottagning


Övningsprov för radar

Allmänt


a. Måste man använda radarn i nedsatt sikt? Svar

b. Vad är avståndet till radarhorisonten? Svar

c. Hur markeras position faställd med radar på sjökortet? Svar

d. Hur uppstår radarskugga? Svar

e. Vilken radarpejlmetod ger bäst position, avståndsringar eller bäringar? Svar

f. Ange tre lämpliga saker att föra in i sjökortet för att underlätta radarnavigering. Svar

g. Vilket håll, enligt regel 19 i sjövägsreglerna, ska du väja åt om ett fartyg närmar sig på styrbords låring? Svar

Regel 19 i sjövägsreglerna
Rekommenderad kursändring gentemot ett fartyg som upptäcks på radar i nedsatt sikt


Reglage & funktioner


a. Vad används Tune till? Svar

b. Vad används Gain till? Svar

c. Vad används Brilliance till? Svar

d. Vad används Anti clutter rain (ACR) till ? Svar

e. Vad används Anti clutter sea (ACS) till? Svar

f. Vad är EBL? Svar

g. Vad är VRM? Svar

h. Vad innebär Standby läge? Svar

i. När kan man tillfälligt behöva ta bort Heading Marker? Svar

j. När använder man reglaget Trails? Svar

k. Vad kan du justera om smala sund gått ihop och konturerna är suddiga? Svar

l. Vilken funktion kan du använda för att konstatera om risk för kollision föreligger? Svar
Radarapparat med vridreglage och knappar


Bildpresentation


a. Vad betyder Relative motion? Svar

b. Vad betyder True motion? Svar

c. Vad innebär Off center? Svar

d. Vad innebär Head up? Svar

e. Vad innebär North up? Svar

f. Vad innebär Course up? Svar

g. Vilken radarbildspresentation ger rikning och inte bäring? Svar

h. Om din kurs är 90° vart pekar då kursmarkören vid head up? Svar

i. Om din kurs är 90° vart pekar då kursmarkören vid north up? Svar
RadarantennerAntenn


a. Vad kallas en inbyggd radarantenn? Svar

b. Hur hänger pulslängd ihop med långa avstånd? Svar

c. Hur påverkar pulslängden närgränsen runt fartyget? Svar

d. Nämn två nackdelar med lång pulslängd? Svar

e. Vad är menas med lobbredd? Svar

f. Minskar lobbredden när antennbredden ökar? Svar

g. Hur påverkar lobbredden radarns särskiljningsförmåga? Svar

h. Hur påverkar antennens rotationshastighet radarbilden? Svar


Ekon


a. På vilken sida av fartyget blir det mest sjöreflexer? Svar

b. Ange tre orsaker till att radarekon från land kan förvandskas. Svar

c. Nämn fem typer av oönskade ekon. Svar

d. Vilka radarmål ger bra ekon? Svar

e. Vad kan du göra för att synas bättre på radar? Svar

f. Hur ser en sjökortssymbolen för radarreflektor ut? Svar

g. Hur presenteras ekon från en svarande radarfyr typ RACON (RAdarbeCON) på radarskärmen? Svar

h. Hur presenteras ekon från en SART (Search And Rescue Transponder) på radarskärmen? SvarRadarplottningsdiagram med Head Up


Radarplotting


a. Varför används radarplottning? Svar

b. Vad innebär radarplottning? Svar

c. Vad betyder CO & VO? Svar

d. Vad betyder CR & CT & VT? Svar

e. Vad betyder CPA & TCPA? Svar

f. Vad visar den elektroniska bäringslinjalen vid Head up? Svar

g. Vad visar den elektroniska bäringslinjalen vid North up? Svar

h. Hur dras det relativa spåret i plottningsdiagrammet? Svar

i. Hur bestämms CPA? Svar

j. Hur bestämms TCPA? Svar

k. Hur ritas CO in vid head up presentation? Svar
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6