Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

KURS OCH BÄRING

Sätta Kurs

Den rättvisande kurs K som du lagt ut i sjökortet måste rättas för missvisningen m och deviationen d för att få fram kompasskursen Kk som är den kurs du ska styra på kompassen.

Missvisningens storlek står angivet i sjökortets kompassros.
Nu kan du räka ut magnetisk kurs Km eftersom Km = K - m.
Med Km går du in i båtens deviationstabell och får ut d.

Den kurs du ska styra på kompassen blir då Kk = K - m - d.

Rätta Bäring

Den kompassbäring Bk som du har pejlat måste rättas för missvisningen m och deviationen d för att få fram rättvisande bäring B som är den bäring som ska läggas ut på sjökortet.

Missvisningens storlek står angivet i sjökortets kompassros.
Deviationen får du ur deviationstabellen där du går in med Kk.

Nu kan du räkna uträttvisande bäring B eftersom B=Bk+d+m

Kurser
Rättvisande kurs:
K=Kk+d+m
Magnetisk kurs:
Km=K-m
Kompasskurs:
Kk=K-m-d
Bäringar
Rättvisande bäring:
B=Bk+d+m
Kompassbäring:
Bk=B-m-dRORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6