Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Navigationstermer |  Sjötrafikföreskrifter |    

Kustskepparintygsprov för Västkusten

Övningsprov till kustskepparintyg

Hjälpmedel: Övningssjökort 93 för Västkusten,
passare, transportör, linjal och deviationstabell


Referenspositioner i Övningssjökort 93:

A Latitud: N 58° 50,0′, Longitud: O 10° 00,0′
B Latitud: N 58° 52,0′, Longitud: O 10° 42,5′
C Latitud: N 58° 28,0′, Longitud: O 10° 45,0′
D Latitud: N 57° 48,0′, Longitud: O 10° 15,0′
E Latitud: N 57° 58,8′, Longitud: O 11° 15,0′

DE INTERNATIONELLA SJÖVÄGSREGLERNA

Kapitel A - Allmänt

Ansvar:

a.Ska ett fritidsfartyg hålla undan för fartyg som går i yrkestrafik ? Svar

Allmänna definitioner:

a. När anses ett fartyg vara på väg? Svar

b. Räknas en båt som både seglar och går för motor som segelbåt eller motorbåt? Svar

c. Räknas vattenskotrar och segelbrädor som fartyg? Svar

Kapitel B - Styrnings- och seglingsregler

Utkik och säker fart:

a. Hur ska man hålla utkik? Svar

b. Vad innebär säker fart? Svar

Väjningsregler:

a. Hur ska en väjningsskyldig båt agera och väja? Svar

b. Vilken segelbåt väjer om båda har vinden in från styrbord? Svar

c. Vad är oförändrad till en annan båt vid nedanstående bild? SvarOförändrad bäring eller riktning.
Risk för kollision!


Kapitel C - Fartygsljus och signalfigurer

Lanternor:

a. När ska lanternorna vara tända? Svar

b. Vilka är gångljusen? Svar

c. Vilken färg och lysvinkel har ett bogserljus? Svar

Bild på lanternor
Fartygsljus


Vilken eller vilka av ovanstående ljuskombinationer betyder?:

a. Fartyg hämmat av sitt djupgående? Svar

b. Fartyg på grund? Svar

c. Ej manöverfärdigt fartyg? Svar

d. Fartyg med begränsad manöverförmåga? Svar

e. Mudderverk? Svar

f. Fartyg till ankars? Svar

g. Fartyg som bogserar med släp längre än 200meter? Svar

h. Segelfartyg? Svar

i. Fiskefartyg? Svar

j. Maskindrivet fartyg > 50meter? Svar

Bild på en trålare med lanternor.
Lanternor och dagersignal


k. Vilken typ av fartyg visar lanternor enligt ovanstående bild? Svar

Dagersignaler:

Vilken av nedanstående dagersignal betyder:

a. Fartyg hämmat av sitt djupgående? Svar

b. Fartyg på grund? Svar

c. Ej manöverfärdigt fartyg? Svar

d. Fartyg med begränsad manöverförmåga? Svar

e. Passagesida vid ett mudderverk? Svar

e. Hindersida vid ett mudderverk? Svar

f. Fartyg till ankars? Svar

g. Fartyg som bogserar med släp längre än 200 meter? Svar

h. Fiskeredskap minst 150 meter åt sidan? Svar

Bild på dagersignaler.
Dessa signalfigurer är dagersignaler för fartyg


Kapitel D - Ljud- och ljussignaler

Mistsignaler:

a. Vad gör du när du hör en mistsignal? Svar

b. Vilken mistsignal ska en motorbåt avge? Svar

c. Vilken mistsignal ska en segelbåt avge? Svar

Manöversignaler:
a. Vilken manöversignal ska avges före en styrbordsgir? Svar

b. Vilken manöversignal ska avges före en backmanöver? Svar

c. Vad betyder en lång signal? Svar

Nödsignaler:

a. Räkna upp 8st nödsignaler! Svar

b. Vilken nödsignal syns bäst på långt håll? Svar

SJÖTRAFIKFÖRORDNINGEN

a. Hur långt ut sträcker sig Sveriges sjöterritorium som mest från gränsen för inre vatten (baslinjen)? Svar

b. Får man förtöja vid fyrar och sjömärken? Svar

SJÖTRAFIKKUNGÖRELSEN

a. Vilken flagga ska fartyg med dykare i vattnet ha hissad Svar

b. Vilket ljus kan en sjöräddningsenhet under brådskande tjänsteutövning visa? Svar

c. Vilket ljus kan en linfärja visa för att påkalla uppmärksamhet? Svar

SJÖLAGEN

a. Vilka fartyg ska vara registrerade? Svar

b. Vad måste du enligt sjölagen kontrollera innan avfärd? Svar

c. Är du skyldig att ingripa samt lämna bistånd till nödställda där detta kan ske utan fara för egen säkerhet? Svar

d. Vem är ansvarig för skada som någon anställd ombord orsakar? Svar

e. Vad heter en rättegång om olycka till sjöss? Svar

f. Var ligger promillegränsen för sjöfylleri? Svar

g. Var ligger promillegränsen för grovt sjöfylleri? Svar

FARTYGSSÄKERHETSLAGEN

a. Vem är ansvarig för fartygets sjövärdighet? Svar

b. När behövs ett fartintyg? Svar

c. Behövs en tillsynsbok på fritidsfartyg? Svar

SJÖMANSLAGEN

a. Gäller denna lag för anställda på fritidsfartyg? Svar

TULLBESTÄMMELSER

a. Behöver du klarera ut vid seglats till land inom Schengenområdet? Svar

b. Behövs veterinärintyg för att ta hem husdjur från Danmark? Svar

SKEPPSHANDLINGAR

a. Vilka skeppshandlingar bör medföras vid färd utomlands? Svar

b. Kan det finnas nationella bestämmelser för gästande fritidsfartyg utomlands? Svar

PUBLIKATIONER

a. Var hittar du rättelser till sjökort? Svar

b. Var hittar du kust- och hamnbeskrivningar för mindre fartyg? Svar

SJÖKORTBild på sjökortssymboler
Sjökortssymboler


a. Vad betyder ovanstående sjökortssymboler? Svar

b. Vilka är de vanligaste projektionerna i svenska sjökort? Svar

c. Är scannade sjökort mer minneskrävande än vektoriserade? Svar

d. Kan vektoriserade sjökort göras i flera skikt? Svar

e. Är nedanstående sjökort vektoriserat eller rastrerat (scannat)? Svar


Datorritat sjökort
Sjökort i kartplottern


FYRBELYSNINGSSYSTEMET

a. Viken fyrkaraktär har ett västmärke med ljus? Svar

b. Viken färg är det på ett specialmärkes ljus? Svar

c. Hur blinkar Torbjörnskärs fyr? Svar

d. Hur blinkar Skagens fyr? Svar

e. Vilken fyr finns på position N 58° 20,0′ O 11° 13,0′ ? Svar

f. Vilken period har den? Svar

g. Vilka färg visar den? Svar

h. Vilken är den nominella lysvidden? Svar

i. Hur hög är den? Svar

j. Vilken färg har Trubadurens fyrtorn? Svar

Tabell med fyrkaraktärer
Fyrkaraktärer

k. Hur skrivs ovanstående fyrkaraktärer? Svar


FR Iso 6s Q


l. Vilka karaktärer har ovanstående fyrar? Svar

Fl 3s FG Fl(2) 6s


m. Vilka karaktärer har ovanstående fyrar? Svar

LFl(2) 15s FFl 10s Oc(2) 10s


n. Vilka karaktärer har ovanstående fyrar? Svar

LFl 10s Fl(3) 12s Oc 5s


o. Vilka karaktärer har ovanstående fyrar? Svar

F VQ UQ


p. Vilka karaktärer har ovanstående fyrar? Svar

UTMÄRKNINGSSYSTEMET

a. Hur märks fiskeredskap vanligtvis ut? Svar

b. Vilket sjömärke hittar du på position: N 57° 37,7′, O 11° 05,5′? Svar

c. Vad är beacons (Bns) ? Svar

d. Vad betyder nedanstående sjömärke? Svar

Nya hinder
Flytande sjömärke


KOMPASSEN

a. Hur många grader på kompassen är Sydväst? Svar

b. Hur stor är missvisningen väster om Kosteröarna enligt Övningssjökort 93? Svar

c. Vad beror missvisningen på? Svar

d. Vad beror deviationen på? Svar


ÖVRIGA NAUTISKA HJÄLPMEDEL

a. Vad är ett ekolod? Svar

b. Vad är en logg? Svar

c. Vad kan ett optiskt pejlinstrument mäta? Svar

d. Vad har du för nytta av en radar? Svar

e. Vad gör en radarreflektor? Svar

f. Vad är en kartplotter? Svar

g. Vilken information kan du få av en satellitnavigator? Svar

h. Hur stor är satellitnavigatorns felvisning? Svar

i. Hur stor är satellitnavigatorns eftersläpning? Svar

j. När används MOB-knappen på GPS:n? Svar

RADIOKOMMUNIKATION

a. Vilken är nöd- och anropskanalen för VHF-radion? Svar

b. Vad krävs för att få använda VHF? Svar

c. Hur inleds ett nödanrop? Svar

PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE

a. Var befinner du dig om du har Skagen W i B=105° och Hirtshals i B=218°? Svar

b. Vilken kurs ska du styra på kompassen från D till Hirtshals hamn? Svar

c. Var hamnar du om du från postion N 57° 49,6′, O 11° 10,0′ går i en timma? Om din Kgv=275° och Fgv=9 knop samt stömmens kurs Ks=007° och fart Fs=2 knop? Svar

d. Hur många meter hinner du på 20 sekunder vid 40 knops fart? Svar

e. Hur kompenserar du för en uppskattad avdrift på 10°? Svar

f. Du seglar söder om Måseskär i enslinjen mot Kråksundsgap och läser av 40° på kompassen. Stämmer deviationstabellen? Svar

METODER FÖR NAVIGERING

a. Vad innebär död räkning? Svar

b. Hur räknar du ut rättvisande kurs om du vet kompasskursen? Svar

c. Hur beräknar du avståndet A(M) till en fyr när den börjar synas? Om du känner fyrens höjd H(m) och din ögonhöjd h(m)? Svar

SÄKERHET

a. Vilken enhet leder och samordnar sjöräddningsuppdrag? Svar

b. Hur larmar du sjöräddningen? Svar

c. Vad är en EPIRB? Svar

d. Hur undviker du onödiga larm till sjöräddningen? Svar

e. Vad är GMDSS? Svar

f. Vad kännetecknar en räddningsväst? Svar

g. Hur länge klarar man sig i 10 gradigt vatten? Svar

h. Vilket släckmedel innehåller en brandsläckare med beteckningen ABC? Svar

i. Lämpliga åtgärder vid åskväder? Svar

j. Hur långt kommer du på en tank om den rymmer 50 liter och motorn drar 5 liter/timma när du kör i 10 knop? Svar

SJUKVÅRD

a. Vad är lämpligt innehåll i en förbandslåda? Svar

b. Vilka läkemedel är det lämpligt att ha med i båten? Svar

c. Vad betyder ABC? Svar

d. Vilka är de första varningstecknen vid nedkylning (hypotermi)? Svar

e.Hur behandlas en svårt nedkyld person? Svar

f. Vad bör man genast försöka göra om en person blir brännskadad? Svar

g. Åtgärder vid stukning? Svar

h. Åtgärder vid benbrott? Svar

SJÖMANSKAP M.M.

a. Vilka åtgärder ska vidtas vid man-överbord? Svar

b. Varför sjöstuvar och sjösurrar man ombord? Svar

c. Vilken knop beskrivs på bilden nedan? Svar

Bild på dubbel skotstek
Stek


d. Vilken ankartyp har bäst hållkraft om de är lika tunga:? Bruce ankare, paraplydragg eller blyplätt. Svar

e. Hur lång ankarlina bör du ha ute? Svar

f. Åt vilket håll drar aktern när en båt med en vänstergängad propeller backar? Svar

g. Vilka förtöjningar använder du långsides vid en brygga? Svar

h. Hur ska du stuva utrustning ombord för att inte försämra stabiliteten? Svar

i. Hur påverkar en stor fri vätskeyta stabiliteten (t.ex. vatten ovanför durkarna vid läckage)? Svar

j. Hur lång bogserlina bör du ha ute? Svar

MILJÖ

a. Hur markeras ett fågelskyddsomåde i sjökortet? Svar

b. Får du med stöd av allemansrätten lägga till vid brygga eller strand som ligger vid tomtmark? Svar

c. Var ska du tömma toalettens septitank? Svar

d. Nämn fyra miljöfarliga produkter som du kan lämna in på en miljöstation. Svar

VÄDER OCH VIND

a. Var kan du få väderprognoser till sjöss? Svar

b. Vid vilken vindstyrka utfärdas kulingvarning? Svar

c. Vad kan du befara om lufttrycket enligt barometern faller snabbt? Svar

d. Hur vrider vinden vid en lågtrycks passage? Svar

e. Vad beror sjöbrisen på? Svar

f. Vad visas på Beaufortskalan? Svar
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6