Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCK

Författningsprov för
Fartygsbefäl klass VIII

Övningsprov till författningar
Fartområden utanför Göteborg
Fartområdesgränser


Brutto och Fartområde


a. Vad betyder bruttodräktighet? Svar

b. Vilken är enheten för bruttodräktighet? Svar

c. Hur stor volym är ett registerton? Svar

d. Vilket fartområde är inre fart? Svar


Behörigheter


a. Hur stora svenska handelsfartyg får du framföra med Fartygsbefälsexamen klass VIII inre fart? Svar

b. Hur stora svenska handelsfartyg får du framföra med Behörigheten begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart? Svar

c. Hur stora svenska handelsfartyg får du framföra med Behörigheten fartygsbefäl klass VIII inre fart? Svar

d. Vad krävs för att få Behörigheten begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart? Svar

e. Vad krävs för att Behörigheten fartygsbefäl klass VIII inre fart? Svar

f. När krävs Maskinbefälsexamen klass VIII? Svar

g. När räcker det att bara en person har certifikat för handhavande av snabba fartyg? Svar

h. När krävs det att minst två personer har certifikat för handhavande av snabba fartyg Svar

i. Krävs det någon behörighet att yrkesmässigt framföra en båt kortare än 6 meter Svar


Fartygstyper


a. Vad är ett fartyg? Svar

b. Vad är ett skepp? Svar

c. Vad är en båt? Svar

d. Vad avses med ett snabbt fartyg? Svar

e. Vilka fartyg räknas som kommersiella fartyg? Svar

f. Hur många passagerare kan man maximalt ta ombord om fartyget inte är ett passagerarfartyg? Svar

g. Vilka fartyg räknas som passagerarfartyg? Svar

h. Vad visar passagerarfartygscertifikat? Svar

i. Vilka fartyg ska ha tillsynsbok? Svar

j. Vad ska tillsynsboken innehålla? Svar

k. Vilka fartyg ska föra skeppsdagbok (loggbok)? Svar

l. Vad ska föras in i skeppsdagboken? Svar

m. Vilka fartyg ska ha ett fartcertifikat? Svar

n. Vad visar fartcertifikatet? Svar

o. Vilka fartyg skall registreras i fartygsregistrets båtdel? Svar

p. Vilka fartyg ska ha ett passagerarfartygscertifikat? Svar

q. Vilka fartyg skall registreras i fartygsregistrets skeppsdel? Svar

r. Var ska du registrera ditt nyinköpta fritidsfartyg som är 23 meter långt? Svar

s. Var ska du registrera ditt nyinköpta fritidsfartyg som är 25 meter långt? Svar


Definitioner


a. Vad är en sjöförklaring? Svar

b. När kan det bli aktuellt med en sjöförklaring? Svar

c. Vad innefattar gott sjömansskap? Svar

d. Hur ska man hålla utkik? Svar

e. Vad innebär säkerhetsbesättning? Svar

f. Vad innebär en kort resa? Svar


Skyldigheter


a. Vad är befälhavaren skyldig att kontrollera innan avfärd. Svar

b. Vem är övergripande och ständigt ansvarig för att fartyget hålls i sjövärdigt skick ansvarig samt att alla certifikat är i ordning? Svar

c. Vem är ekonomiskt ansvarig för skador som ett fartyg förorsakar? Svar

d. Vem är ansvarig för säkerhet och arbetsmiljö ombord? Svar

e.Vilka skyldighet har en befälhavare att hjälpa andra i sjönöd? Svar

f. När får en befälhavare lämmna ett havererat fartyg? Svar

g. Vem är ansvarig för lastens innehåll? Svar

h. Vart ska befälhavaren snarast rapportera ett oljeutsläpp? Svar

i. Vart ska befälhavaren snarast rapportera ett haveri eller en olycka? Svar

j. Max, hur många timmar är en besättningsman skyldig att arbeta under en 7-dagars period? Svar

k. Max, hur många timmar är en besättningsman skyldig att arbeta under en 24 timmars period? Svar


Rättigheter


a. Har befälhavaren rätt att vägra om redaren vill att han skall avsegla trots att fartyget inte är i sjövärdigt skick? Svar

b. Hur många timmars vilotid har en besättningsman minst rätt till under ett dygn? Svar

c. Hur många timmars vilotid har en besättningsman minst rätt till under en vecka? SvarRORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6