Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Säkerhetsutrustning, nautisk utrustning
och övrig utrustning på fritidsbåtar

Sjöfartsverkets rekommenderar att livbojen ska tillhöra säkerhetsutrustningen på en fritidsbåt
Livboj

Sjöfartsverkets rekommendationer
till utrustning på fritidsbåtar

  • A) Inomskärs 
  • B) Utomskärs 
Säkerhetsutrustning A B Anmärkning
Brandsläckare, typ ABC minst 2kg 1 1 10m eller mer 2st
Drivankare 1
Ficklampa 1 1  
Förbandsartiklar 1 1
Livboj med ljus 1 1  
Livflotte 1
Livlina med säkerhetsbälte 1 2  
Nödsignal, röda handbloss 2 2 Högst 3 år gamla
Nödsignal, rött fallskärmsljus   2 Högst 3 år gamla
Räddningsväst (flytväst) 1 1 En per person
Tändstickor  1 1 I vattentätt fodral

Nautisk utrustning A B Anmärkning
Kikare 1 1
Kompass 1 1  
Kommunikationsradio, VHF (1) 1
GPS 1 1  
Radarreflektor  (1) 1
Rundradiomottagare  1 1 För väderrapporter
Signalhorn, visselpipa 1 1
Sjökort för aktuella farvatten 1 1 Ej över 2 år gamla
Sjökortsbeteckningar, Kort 1 1 1
Sjötrafikföreskrifter  1 1  
(Svensk Lots) 1  
Lanternor och signalfigurer enligt gällande bestämmelser

Övrig utrustning A B Anmärkning
Ankare med lina/kätting 1 1 Stor båt 2
Förtöjningsgods, bogserlina 1 1 Flera linor
Kastlina  1 1
Båtshake  1 1  
Åror (paddel), par 1 1
Länspump eller öskar, pyts 1 1  
Passare (1) 1
Transportör eller kurslinjal (1) 1  
Lod  1 1
Logg  1 1  
Klocka  (1) 1 Med sekundvisare
Reservbränsle 1 1 För motorbåt
Reservmateriel 1 1 För motor, rigg, segel
Rorkult i reserv 1 1 Särsk. för båt med ratt
Startbatteri reserv (1) 1 För större motorbåt
Kniv  1 1  
Verktyg  1 1
Dricksvatten, reservproviant (1) 1  
Väderkortet  1 1
Cyklopöga 1 1  

Glöm inte laddade reservbatterier till ficklampa och eventuell bärbar kommunikationsutrustning (VHF, mobiltelefon) och rundradio.
Tillbaka till:
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6