Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Internsökning   

NFBs Förarintygskrav

KUNSKAPSFODRINGAR FÖR FÖRARINTYG

ALLMÄNT

ansvar, definitioner, väjningsregler, lanternor, signalfigurer, nödsignaler.

SJÖLAGEN

sjövärdighet, sjönöd, sammanstötning, sjöfylleri.

PUBLIKATIONER

seglingsbeskrivningar, sjötrafikföreskrifter.

SJÖKORT

svenska sjökort, Kort 1, beteckningar, förkortningar.

UTMÄRKNINGSSYSTEMET OCH SJÖMÄRKEN

utprickning, sjövägmärken, fasta sjömärken.

KOMPASSEN OCH GPS

kompassen, deviation, missvisningen, satellitnavigering.

PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE

distanser, kurser, bäringar, fart, tid och distans, latitud och longitud, avdrift.

METODER FÖR NAVIGERING

sjökortet, utprickning, farledsfyrar, nedsatt sikt.

SVENSK SJÖRÄDDNING

sjöräddningen, nödställda.

SÄKERHET M.M.

Säkerhetsutrustning, brand, brandsläckare, räddningsväst, nödutrustning, säkerhetsutrustning, felsökning, bränslen.

SJÖMANSKAP

man - överbord, hårt väder, ankring, förtöjning, bogsering, knopar, roderverkan, propellerverkan, svallegenskaper.

MILJÖ

miljölagar, vattenförorening, naturskydd, djurskydd, allemansrätt, miljöfarligt.

VÄDER OCH VIND

väderleksrapporter, barometern, lågtryck, högtryck, sjöbris.

SJUKVÅRD

förbandslåda ABC - åtgärderna, nedkylning, brännskador.Tillbaka till:

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6