Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Väder och vind |  Gästhamnar |  Naturhamnsbojar   

Naturhamnar

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

NATURHAMNAR PÅ VÄSTKUSTEN

SJÖKORT 931, 932, 933, 934, 935

Dela med dig av dina bilder på naturhamnar så att andra också får uppleva sommaren på Västkusten

Naturhamnssymbol


Det är skärgården, det blå havet och frihetskänslan som lockar ut båtfolker på Västkusten till naturhamnarna om somrarna. Naturupplevelsen i natursköna och lugna vikar vid naturhamnarna berikar verkligen båtlivet på Västkusten.

Med naturhamnar avses i allmänhet skyddade vikar på öar med bra bottenförhållanden. Här kan du förtöja vid land eller ligga på svaj.
I vissa naturhamnar finns förtöjningsöglor, toaletter och sopmajor.

Skicka gärna in dina egna naturhamnsfoton till denna sida!Publicera dina naturhamns foton här och dela med dig av dina naturhamnsupplevelser!

Sjökort: [931]   [932]   [932]   [933]   [935]  


Naturhamnar på Västkusten, Sjökort 931

Naturhamn

Position

Info

Vinbärsholmen N 57°26´80
E 11°54´50
Info
Tistlarna N 57°30´84
E 11°43´93
Bild 1 Bild 2
Kungsö N 57°33´42
E 11°46´84
Info
Bild 1Bild 2
Valöknapp N 57°33´50
E 11°48´00
Info
Bild
Amneskären N 57°34´40
E 11°45´00
Info
Bild 1Bild 2
Lökholmen N 57°34´95
E 11°45´11
Info
Bild
Fjordholmarna N 57°33´78
E 11°49´80
Info
Bild
Stora och Lilla Lövön N 57°34´20
E 11°54´00
Info
Stora Mosskullen-Bästholmen N 57°34´40
E 11°47´80
Info
Klubbholmen N 57°34´88
E 11°46´30
Info
Bild
Måvholme skär N 57°34´86
E 11°45´58
Info
Bild
Vrångöknapp N 57°35´10
E 11°46´30
Info
Bild 1 Bild 2
Sjumansholmen N 57°35´50
E 11°45´90
Info
Bild
Stora Rävholmen Västra N 57°35´80
E 11°45´40
Info
Bild 1 Bild 2
Stora Rävholmen Östra N 57°35´83
E 11°45´90
Info
Bild
Brända Skären N 57°36´00
E 11°54´00
Info
Bild
Donsö Propellerviken N 57°36´50
E 11°48´25
Info
Bild
Stora Lyngskär N 57°36´55
E 11°50´70
Info
Vargön Bellviken N 57°37´10
E 11°45´20
Info
Vinga-Gattulvsviken N 57°37´81
E 11°36´17
Info
Bild
Svensholmen N 57°37´90
E 11°46´30
Info
Bild
Krokholmen N 57°38´20
E 11°44´80
Info
Bild
Lilla Stårholmen N 57°38´00
E 11°45´11
Info
Halleskär-Klätten N 57°39´60
E 11°37´08
Info
Stora Lindholmen N 57°44´21
E 11°37´16
Info
Bild
Björkö Huvud N 57°44´24
E 11°42´23
Info
Djupsundsholmarna N 57°45´80
E 11°37´71
Info
Rammen N 57°47´06
E 11°37´65
Info
Bild 1 Bild 2
Flatorna N 57°48´00
E 11°40´00
Info
Bild 1 Bild 2
Rön N 57°47´80
E 11°36´60
Info
Bild
Sälö N 57°49´00
E 11°37´50
Info
Bild
Karholmen-Instörännan N 57°53´20
E 11°39´70
Info
Bild
Högö N 57°50´90
E 11°37´78
Info
Bild
Stensholmen-Knappen N 57°50´98
E 11°39´72
Info
Bild
Södra Vannholmarna N 57°51´01
E 11°35´60
Info
Stensholmen N 57°51´10
E 11°39´90
Info
Bussholmen N 57°51´20
E 11°32´20
Info
Markattorna N 57°50´80
E 11°37´70
Info
Ussholmen N 57°50´85
E 11°33´16
Info
Bild 1 Bild 2
Klåverön-Vannholmarna N 57°51´23
E 11°35´95
Info
Utkäften N 57°51´40
E 11°34´82
Info
Bild -1 -2 -3
Skinnbroken-Ramholmen N 57°51´51
E 11°33´63
Info
Vaxholmen N 57°51´37
E 11°36´90
Info
Karholmen-Instörännan N 57°52´40
E 11°39´20
Info
Bild 1
Bockarna-Instörännan N 57°53´20
E 11°39´70
Info
Frännbun N 57°54´11
E 11°36´24
Info
Kråkorna N 57°54´36
E 11°35´70
Info
Bild
Brände Holme N 57°54´40
E 11°39´00
Info
Söholmen N 57°54´50
E 11°38´68
Info
Bild -1 -2 -3


Naturhamnar på Västkusten, Sjökort 932

Naturhamn

Position

Info

Lammholmen N 57°55´05
E 11°41´25
Info
Truskären N 57°55´00
E 11°32´90
Info
Bild 1 Bild 2
Väggen N 57°55´80
E 11°33´00
Info
Klåvholmen N 57°56´00
E 11°39´20
Info
Lilla Dyrön N 57°56´00
E 11°39´20
Info
Bild 1 Bild 2
Inre Vannholmen N 57°56´10
E 11°31´60
Info
Bild
Bockholmen-Skutholmen N 57°56´20
E 11°39´70
Info
Bild 1 -2 -3
Kärrsön N 57°56´40
E 11°39´40
Info
Bild 1 Bild 2
Tornholmen N 57°57´85
E 11°31´85
Info
Bild
Katten N 57°59´90
E 11°41´50
Info
Ingegärdsholmen-Korsholmen N 57°59´20
E 11°32´00
Info
Bredholmen N 57°57´90
E 11°32´00
Info
Toftö-Långholmen N 57°59´48
E 11°31´93
Info
Bild 1 Bild 2
Smörasken N 58°00´09
E 11°28´64
Info
Stavsundsholmen N 58°00´24
E 11°30´22
-
Sunna holme N 58°00´30
E 11°31´32
-
Bågarholmen N 58°00´48
E 11°30´32
Info
Bild 1
Altarholmen N 58°00´78
E 11°27´37
Info
Bild 1 Bild 2
Räbbeviken N 58°01´46
E 11°28´90
Info
Bild
Skaboholmen N 58°01´92
E 11°29´63
Info
Bild
Smögholmarna N 58°03´70
E 11°27´00
Info
Bild 1 -2 -3
Norra Smögholmarna N 58°03´53
E 11°30´75

Bild
Slubbersholmen N 58°03´74
E 11°26´52
Info
Bild
Kälkerön N 58°04´37
E 11°34´49
Info
Bild 1 Bild 2
Lilla Kråkholmen N 58°04´60
E 11°38´70
Info
Risö N 58°05´10
E 11°26´30
Info
Hälsön N 58°05´12
E 11°36´97
Info
Bild 1 -2 -3
Sälsön-Koppholmen N 58°05´30
E 11°26´00
Info
Hjälm N 58°05´90
E 11°37´40
Info
Kråksundsgap N 58°06´20
E 11°26´30
Info
Bild 1 Bild 2
Danholmen N 58°06´60
E 11°26´00
Info
Bild
Getebodskär N 58°06´50
E 11°47´20
Info
Fogelskär N 58°06´70
E 11°21´60
Info
Karholmarna N 58°06´80
E 11°27´00
Info
Viggholmarna N 58°07´80
E 11°24´90
Info
Årholmen N 58°08´19
E 11°21´98
Info
Härmanö N 58°08´40
E 11°22´73
Info
Bild
Rörholmen N 58°08´40
E 11°23´60
Info
Ost Härmanö N 58°09´30
E 11°23´50
Info
Grötå holme N 58°09´54
E 11°51´38
Info
Bild
Pilgrimmen N 58°09´80
E 11°24´50
Info
Söskär-Rockholmen N 58°10´10
E 11°28´30
Info
Lilla Risholmen N 58°10´80
E 11°25´10
Info
Korsholmarna N 58°10´90
E 11°24´70
Info


Naturhamnar på Västkusten, Sjökort 933

Naturhamn

Position

Info

Jonsborg N 58°11´85
E 11°24´79
Info
Bild
Vasholmarna N 58°12´73
E 11°22´54
Info
Bild 1 2 3
Flatö Huvud N 58°13´30
E 11°31´80
Info
Usholmen-Testholmen N 58°13´70
E 11°12´80
Info
Södra Usholmen N 58°13´90
E 11°22´90
-
Dammholmeskären N 58°14´00
E 11°25´50
Info
Skarvesäter N 58°14´40
E 11°22´00
Info
Ängholmen N 58°14´40
E 11°23´70
Info
Bild
Barling N 58°14´70
E 11°24´40
Info
Tornholmen N 58°14´81
E 11°24´21
-
Bild
Tjällsö Holme N 58°14´88
E 11°23´40
Info
Bild
Hjältön N 58°15´05
E 11°37´11
Info
Bild
Knarrevikskile N 58°15´84
E 11°33´18
-
Kompassviken N 58°16´00
E 11°40´00
Info
Bild
Getviksund N 58°16´00
E 11°30´00
Info
Getviksund Norra N 58°16´00
E 11°30´00
Info
Kalvön N 58°16´30
E 11°40´10
Info
Dragsmark N 58°17´20
E 11°20´70
Info
Bild
Skogskär N 58°17´42
E 11°24´56
Info
Västingskär N 58°17´50
E 11°20´20
Info
Tån N 58°17´68
E 11°19´98
Info
Bild
Brandskär N 58°17´73
E 11°20´40
Info
Bild 1 2 3 4
Saltö-Bockholmen N 58°17´93
E 11°24´80
-
Stora Kornö N 58°18´30
E 11°22´70
Info
Bild
Lindholmen N 58°19´16
E 11°22´86
Info
Hållö N 58°20´00
E 11°13´20
Info
Bild 1 2 3
Sladholmen N 58°20´20
E 11°22´00
Info
Bild
Buröarna N 58°20´40
E 11°16´48
Info
Bild
Sladholmen-Näverkärrskilen N 58°20´50
E 11°21´52
Info
Rammen N 58°20´92
E 11°16´84
Info
Saxen-Hampholmarna N 58°21´04
E 11°15´34
Info
Buskären N 58°21´54
E 11°11´97
Info
Keö N 58°21´83
E 11°20´17
Info
Grötö N 58°21´90
E 11°18´20
Info
Lilla Furö N 58°21´97
E 11°18´45
Info
Sandön-Grindholmen N 58°22´09
E 11°14´14
Info
Bild
Ägglös N 58°23´11
E 11°14´33
-
Tryggöskärn N 58°23´23
E 11°13´83
Info


Naturhamnar på Västkusten, Sjökort 934

Naturhamn

Position

Info

Huöarna N 58°27´60
E 11°17´20
Info
Bild 1 2
Lilla Hamburgö N 58°27´60
E 11°14´10
Info 1 Info 2
Bild
Alvö-Persholmen N 58°27´65
E 11°16´95
Info
Bild 1 Bild 2 Bild 3
Lilla Köö N 58°28´40
E 11°18´30
Info
Länsmanshålet N 58°28´50
E 11°16´50
Info
Bild
Grå Hogen N 58°29´10
E 11°17´25
Info
Hästvam N 58°34´40
E 11°13´36
Info
Bild
Lygnö N 58°28´90
E 11°17´30
Info
Bild 1 2
Munkholmen N 58°30´00
E 11°16´80
Info
Bild
Stora Flatskär N 58°30´20
E 11°16´11
Info
Bild
Ulö-Flatskär-Landlös N 58°30´50
E 11°16´00
Info
Dannemark N 58°30´70
E 11°15´80
Info
Bild
Rävholmen N 58°32´30
E 11°14´00
Info
Stora Klåvskär N 58°32´50
E 11°04´90
Info
Stora Håskär N 58°32´70
E 11°10´50
Info
Hamnerö-Gåsöarna N 58°33´00
E 11°05´50
Info
Bild
Sandviksholmen N 58°33´60
E 11°14´80
Info
Galgeberget N 58°33´70
E 11°14´30
Info
Hamnholmen-Skutholmen N 58°33´75
E 11°11´65
Info
Bild
Trinsla N 58°33´80
E 11°13´45
Info
Bild
Gråskär N 58°33´80
E 11°13´00
Info
Trätteskären N 58°33´90
E 11°13´10
Info
Trissla N 58°33´90
E 11°13´70
Info
Södra Virholmen N 58°34´10
E 11°11´60
Info
Getryggen N 58°34´35
E 11°13´30
Info
Bogen N 58°34´40
E 11°12´13
Info
Stensholmen N 58°34´50
E 11°16´60
Info
Väderö-Storö N 58°34´75
E 11°04´40
Info
Djupryggen N 58°34´90
E 11°12´70
Info
Lyngö-Bågarna N 58°35´00
E 11°10´85
Info
Strömsund N 58°35´05
E 11°03´80
Info
Bild 1 2 3
Gluppö N 58°35´15
E 11°12´75
Info
Bild 1 2
Kyrkegårdsön N 58°35´20
E 11°11´65
Info
Långeskär-Syd N 58°35´30
E 11°10´60
Info
Bild
Vassholmarna N 58°35´70
E 11°12´80
Info
Lilla-Köttö N 58°36´30
E 11°15´90
Info
Tveklyftan N 58°36´80
E 11°12´40
Info
Rödhammarfjorden N 58°36´82
E 11°16´00
Info
Musösältan N 58°38´35
E 11°14´35
-
Björnåsen N 58°38´75
E 11°14´35
Info
Södra Dyvik N 58°39´30
E 11°14´90
-
Klövskären N 58°39´55
E 11°12´70
Info
Morö N 58°39´80
E 11°09´10
Info
Pinnö N 58°40´80
E 11°12´40
Info
Bild 1 2
Solustholmen N 58°40´90
E 11°12´50
-
Små Gåseskären N 58°41´40
E 11°11´90
Info
Käften N 58°41´60
E 11°12´55
Info
Ulsholmen N 58°43´60
E 11°08´80
Info
Bild
Lyngnhuvudet N 58°44´20
E 11°09´20
Info
Gule Humpen N 58°43´30
E 11°10´30
Info
Alevikkilen N 58°44´35
E 11°13´30
-
Långeskär-Nord N 58°44´40
E 11°08´35
Info
Lammön N 58°44´50
E 11°12´90
Info
Stora Valholmen N 58°44´50
E 11°08´30
Info
Vassholmen Vakup N 58°44´50
E 11°10´30
Info
Testholmarna N 58°45´60
E 11°11´95
Info
Lilla Havsten N 58°45´70
E 11°10´90
Info
Bild
Trossö N 58°45´90
E 11°10´70
Info
Havsten NV N 58°46´10
E 11°11´20
Info
Kalvö-Lindö N 58°46´40
E 11°09´45
-
Getholmen-Amundholmen N 58°46´30
E 11°10´20
Info
Lillön N 58°46´30
E 11°13´50
Info
Amundholmen N 58°46´40
E 11°10´60
Info
Norra Ejgdeholmen N 58°47´25
E 11°09´90
Info


Naturhamnar på Västkusten, Sjökort 935

Naturhamn

Position

Info

Ramsökalven N 58°49´60
E 11°02´50
Info
Bild
Ursholmen N 58°50´00
E 10°59´65

Bild 1 Bild 2
Stora Tjälleskär N 58°50´55
E 11°02´00
Info
Bild
Härsholmen N 58°50´75
E 11°01´02
Info
Tjälleskären N 58°51´00
E 11°02´00
Info
Bild
Norra Tjälleskären N 58°51´10
E 11°02´95
Info
Gråa Holmarna N 58°51´15
E 11°02´95
Info
Bild
Klövskär N 58°51´20
E 11°08´30
Info
Bild
Otterstenarna N 58°51´40
E 10°59´94
Info
Bild
Rossöhamn N 58°51´50
E 11°11´00
Info
Bild
Tegelholmen N 58°51´70
E 11°00´05
Info
Kyrkosund N 58°52´00
E 11°03´70
Info
Bild
Arholmen-Rundholmen N 58°52´11
E 11°00´20
Info
Teneskär N 58°52´15
E 11°10´75
Info
Arholmen N 58°52´25
E 11°00´10
Info
Jutholmen N 58°52´50
E 10°58´40
Info
Hålsholmen N 58°52´65
E 11°00´01
Info
Tjuvholmen N 58°53´60
E 11°09´20
Info
Galtryggen N 58°53´70
E 11°08´80
Info
Nyckelbykilen N 58°53´40
E 11°09´60
Info
Daftö-Valön N 58°54´00
E 11°11´50
Info
Vrångesund N 58°54´80
E 11°09´50
Info
Bölskären N 58°56´70
E 11°05´70
Info
Tjurholmen N 58°59´05
E 11°06´05
Info
Bild

[Tillbaka till Topp]
Tillbaka till:

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6