Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Natur och marin miljö på Västkusten

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

MILJÖMEDVETET BÅTLIV PÅ VÄSTKUSTEN


LATRINTÖMNINGSSTATIONER LÄNGS VÄSTKUSTEN


Sugtömningstation


Tömningsstationer för båtlatrin

Töm gärna latrintanken vid en av dessa sugtömningsstationer Länsstyrelsen Västra Götalands län.
På så sätt kan vi undvika att toalettavfallet hamnar i vattnet.


HÄNSYNSOMRÅDEN PÅ VÄSTKUSTEN

hänsynsområdessymboll
Hänsynsområde


Hänsynsområden

Länets kust och skärgård är fantastisk. Och vår unika allemansrätt gör den öppen och tillgänglig för alla. Men ibland tar vi människor över lite för mycket. Därför har Länsstyrelsen infört fyra hänsynsområden längsVästkusten.

Att begränsa buller och andra störningar från båttrafik i särskilt känsliga skärgårds- och kustområden är ett delmål under det nationella miljömålet "Hav i balans och levande kust och skärgård". Delmålet ska vara uppnått till 2010.

Länsstyrelsen har beslutat att följande områden skall avsättas som hänsynsområden:
 1. Hänsynsområde Väderöarna


 2. Hänsynsområde Sandryggen, Getryggen m.fl.


 3. Hänsynsområde Vasholmarna


 4. Hänsynsområde Grönskären


 5. Hänsynsområde Yttre Tistlarna

Inom Hänsynsområdena vill Länsstyrelsen förtydliga allemansrätten genom att rekommendera att man visar hänsyn till andra människor genom att
 • Inte köra fortare än 5 knop
 • Inte använda motorn mer än nödvändigt
 • Inte köra motorn på tomgång, t ex för att ladda batterier
 • Inte köra runt med gummibåtar med utombordare
 • Inte åka vattenskidor eller annan liknande vattenlek
 • Inte spela musik högt
 • Inte orsaka svall för förtöjda båtar och badande
 • Inte skräpa ner
 • Inte tömma toaletten i havet
 • Dessutom bör överflygningar på låg höjd undvikas

Områdena utmärkta med informationstavlor på några ställen på öarna, främst i anslutning till de fasta dubbar som finns.
En informationsbroschyr är framtagen och områdena kommer också att anges på båtsportkorten.


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6