Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Båtpraktik/mörker i Göteborg på Västkusten

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE


BÅTPRAKTIK/MÖRKER 2019

Skaffa dig båtpraktik/mörker genom att gå på ett båtpraktikpass som följer Nämnden för Båtlivsutbildnings normer.
På båtpraktikpasset får du tillfälle att praktiskt utföra de övningar som krävs för att få båtpraktikintyget för mörkernavigering.


Båtpraktik/mörker
Praktical Boat Traning Diploma In Darkness

Ett båtpraktikpass i Göteborgs skärgård ger en bra inblick i praktisk navigering under mörker och är särskilt lämpligt för dig som ska ta kustskepparintyget.

Mörkernavigering med fyrar

Iso 6s Q FG
Fl 3s FR Fl(2) 6s
LFl 10s FFl 10s Oc(2) 10s

Dessa moment ingår i ett båtpraktikpass/mörker

  1. Planerat och valt lämpliga sjökort för resa.
  2. Framfört fartyget i fyrbelyst led.
  3. Identifierat fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer.
  4. Utnyttjat sektorsgränserna (w/r och w/g) vid navigering.
  5. Utfört avståndsbedömning i mörker.
  6. Utfört "man över bord"-manöver genom bärgning av fendert, eller liknande, försedd med belysning.
  7. Använt moderna navigeringshjälpmedel (t.ex. GPS, plotter, radar) och blivit medveten om dessas tillförlitlighet och osäkerhet.
  8. Utfört positionsbestämning under gång i mörker.
  9. Utfört deviationsbestämning under gång.
  10. Konstaterat förekomsten av ström genom observationer av boj eller liknande.

Priset för ett båtpraktikpass/mörker i 3 timmar är:
500:- ink. moms.


Anmäl dig till en kurs Ring gärna: 0708-91 41 69
om du vill ha mer information

BÅTPRAKTIKPASS MÖRKER 2019

                                    Ledigt
V 22 onsdag 29/05 Klockan 19.00-22.00 =3pl

Ge bort en båtpraktikkurs som PRESENT

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6