Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Förarintyg    Kustskepparintyg   Internsökning   

BÅTKÖRKORT

Behörighetsbevis för vissa fritidsbåtar: 3 nya klasser

Ett båtkörkort för fritidsbåtar har diskuterats i många år och en utredning om frågan har genomförts. Utredningen kom fram till att det bör bli krav på båtkörkort för nästan alla typer av båtar.

Det nya båtkörkortet kan få tre klasser och införs först efter ett rikstadsbeslut.

Behörighetsbevis för vissa fritidsbåtar 3 nya klasser planeras att införas.

Sjölagen medger faktiskt i dagsläget att:
Vem som helst helt utan krav på formell behörighet får köra hur fort som helst i en hur lång fritidsbåt som helst utan någon nedre åldersgräns, så länge båten inte är bredare än 4 meter om "gott sjömanskap iakttages"!

En ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp Ladda ner PDF från regeringskansliet


Båtkörkort: Klass 1, Klass 2, Klass 3

För fritidsbåtar är tre nya kompetensklasser på gång

Ett båtkörkort Klass 1, med en åldersgräns på 15 år för båtar som är längre än 10 meter eller som kan gå fortare än 15 knop.

Ett andra båtkörkort Klass 2 med en åldersgräns på 15 år för båtar som är längre än 12m och bredare än fyra meter (dagens kustskepparintyg).

Ett tredje båtkörkort Klass 3 med en åldersgräns på 18 år för båtar som kan gå fortare än 30 knop.

Båtkörkortens tänkbara utbytbarhet?

Personer som är äldre än 55 år behöver inte ha båtkörkort klass 1 men måste kunna visa legitimation i stället.

Den som bor permanent på en ö som saknar bro eller reguljär bilfärjeförbindelse behöver inte båtkörkort klass 1 men måste kunna bevisa detta.

Personer som kan visa upp ett förarintyg kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 1.

Personer som kan visa upp kustskepparintyg eller högre yrkesmässig nautisk kompetens kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 2.

Personer som kan visa upp ett manöverintyg för högfartsbåt eller högre yrkesmässig nautisk kompetens kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 3.

Införandet av båtkörkorten?

Examination till båtkörkorten kommer i så fall kanske att införas våren 2009, vilket innebär att man därefter inte längre kan ta förarintyg eller kustskepparintyg utan man måste istället ta båtkörkort klass 1 eller 2 eller 3.

Båtkörkorten blir obligatoriska?

Två år senare, våren 2011 blir man i så fall tvungen att inneha någon variant av båtkörkortet för att få framföra fritidsbåtar med storlek och prestanda enligt ovan.

Exempel med olika båtstorlekar och farter

Längd x Bredd, Fart Nutid Framtid
9.5 m X 2.0 m, 14 knop fritt fritt
9.5 m X 2.0 m, 16 knop fritt klass 1
9.5 m X 2.0 m, 31 knop fritt klass 3
10.5 m X 2.0 m, 14 knop fritt klass 1
10.5 m X 2.0 m, 16 knop fritt klass 1
10.5 m X 2.0 m, 31 knop fritt klass 3
12.5 m X 3.0 m, 14 knop fritt klass 1
12.5 m X 3.0 m, 16 knop fritt klass 1
12.5 m X 3.0 m, 31 knop fritt klass 3
12.5 m X 4.5 m, 14 knop kustskeppare klass 2
12.5 m X 4.5 m, 16 knop kustskeppare klass 2
12.5 m X 4.5 m, 31 knop kustskeppare klass 2 och 3


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6