Rorgängare

Seglingskurser • Seglingsäventyr • Seglingssemester

Seglarskola med seglingskurser
i Sverige

NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

SEGLING FÖR ALLA

Seglingsutbildning i hela Sverige anordnas av Svenska Seglarförbundet


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6