Rorgängare

Most Bang For The Buck

Fartygsbefälsexamen klass VIII
uppgraderingskurs

Display with Split Screen
Plotter med split screen
Deck officer
class VIII
examination

Med Fartygsbefälsexamen klass VIII får du framföra ett fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet på upp till 20 registerton (ca.56 kubikmeter innesluten volym), i inre fart och med max 12 passagerare.


Fartygsbefälsexamen klass VIII
uppgraderingskurser 2020-2021


Uppgradera till F8 effektivt och smidigt på endast en helg i Göteborg!

Förhandskraven för denna uppgraderingsutbildning

• Minimiålder 18 år
• Kustskepparintyg (ej äldre än ett år)*
• SRC (VHF-intyg med DSC)
Läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än två år)

* Om du inte har kustskepparintyg eller har ett som är äldre än ett år kan du delta i kursen. Men då behöver du även göra navigationsdelen på tentan.

En 2-dagars uppgraderingskurs med kursmaterial kostar
3900:- inkl. moms
3120:- exkl. moms

Kurslitteratur:
Navigation för sjöbefäl
Klass VIII (Jure)
Kursen behandlar bl.a.:

• Brandskydd
• Författning
• Säkerhet
• Stabilitet
• Radar
• Sjukvård

Examination sker direkt efter varje kurs 17.00-20.00.
Examinationsavgiften är 1250:-.


Anmäl dig till en kurs Ring gärna: 0708-91 41 69
om du vill ha mer information

Kurstillfällen 2020

                                                  Ledigt
V 45 Helg 07-08/11 Uppgradering till F8 Lör & Sön 09-20 =0pl


Kurstillfällen 2021

Ledigt
V 18 Helg 08-09/05 Uppgradering till F8 Lör & Sön 09-20 =8pl
V 26 Helg 03-04/07 Uppgradering till F8 Lör & Sön 09-20 =8pl


Öva på:
Radartermer och Plottingdiagram samt Radarprov
Författningsprov
Säkerhetsprov

Information inför kursen

Ge bort en F8 uppgraderingskurs som PRESENT


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6