Rorgängare

Most Bang For The Buck

Fartygsbefäl klass VIII / Skepparexamen

Display with Split Screen
Plotter med split screen
Deck officer
class VIII
examination

Med Fartygsbefälsexamen klass VIII får du framföra ett fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet på upp till 20 registerton (ca.56 kubikmeter innesluten volym), i inre fart och med max 12 passagerare.

Fartygsbefälsexamen klass VIII
intensivkurser 2021


Ta Fartygsbefälsexamen klass VIII effektivt och smidigt på endast en helg i Göteborg!

Förhandskraven för denna utbildning

• Minimiålder 18 år
• Navigationskunskaper motsvarande kustskepparintygintyg
• SRC (VHF-intyg med DSC)
Läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än två år)

En 2-dagars intensivkurs med kursmaterial kostar
4900:- inkl. moms
3920:- exkl. moms

Kurslitteratur:
Navigation för sjöbefäl
Klass VIII (Jure)
Kursen behandlar bl.a.:

• Brandskydd
• Författning
• Säkerhet
• Navigation
• Radar teori & praktik
• Sjukvård

Examination sker direkt efter varje kurs 17.00-20.00.
Examinationsavgiften är 1250:-.


Anmäl dig till en kurs Ring gärna: 0708-91 41 69
om du vill ha mer informationKurstillfällen 2021

Ledigt
V 42 Helg 23-24/10 F8-kurs Lör & Sön 09-19 =0pl


Öva på:
Radartermer och Plottingdiagram samt Radarprov
Författningsprov
Säkerhetsprov

Information inför kursen

Ge bort en F8 intensivkurs som PRESENT

Detta innebär Fartygsbefälhavare examen klass VIII

Utbildningen Fartygsbefälhavare examen klass VIII som är en yrkesutbildning på högskolenivå behövs för att du ska få vara befälhavare på svenska handelsfartyg eller passagerarfartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en bruttodräktighet understigande 20 och tar ombord maximalt 12 passagerare. Detsamma gäller om du ska vara befälhavare i närfart på fiskefartyg som är max 12 meter långa.

Fartygsbefälhavare examen klass VIII (som tidigare hette skepparexamen) är den enda svenska nautiska examen som ger ovanstående befattningsbehörighet utan redovisad sjötid. På fartyg med en maskinstyrka över 405 kW men mindre än 750 kW ska minst en i besättningen ha avlagt lägst maskinbefälsexamen klass VIII eller maskinistexamen för aktuell maskintyp samt ha relevant erfarenhet av maskineriet.

På snabba fartyg, som kan framföras i 35 knop eller mer, ska befälhavaren inneha intyg om fullbordad godkänd utbildning i handhavande av snabba fartyg.

De olika fartområdena, inre fart och närfart, förklaras mer ingående på Transportstyrelsens hemsida. Storheten 20 bruttoregisterton (kallas brutto) är ett invändigt volymmått som ungefär motsvarar en 40-45 fots motorbåt eller en 45-50 fots segelbåt.

Då behöver ta Fartygsbefälhavare examen klass VIII

För många växer tanken på att utveckla sin maritima hobby och börja tjäna pengar på sitt båtintresse i takt med att erfarenheten och upplevelserna till sjöss blir större. Du kanske funderar på att börja en ny yrkeskarriär och jobba som skeppare eller ingå i en besättning med betalande passagerare. Men även fritidsskeppare kan behöva få en grundligare utbildning för större säkerhet ombord. Framförande av båt (längre än sex meter) räknas som yrkesmässigt om man får ersättning.

Fartygsbefälsexamen klass VIII krävs om du kommersiellt vill köra turbåt, taxibåt, sightseeingbåt, , RIB-charter, fiskebåt/fiskecharter, seglingscharter eller bli besättningsman i sjöräddningssällskapet. Vill du framföra större fartyg (20 brutto och över) behöver du ha sjöpraktik.

Första steget är 40 brutto efter 12 månaders praktik och heter:
Behörigheten begränsat fartygsbefäl klass VIII

Andra steget är 70 brutto efter 24 månaders praktik och heter:
Behörigheten fartygsbefäl klass VIII

Varför ska du välja Rorgängare som utbildare till Fartygsbefälhavare examen klass VIII?

Rorgängare erbjuder en 2 dagars intensiv uppgraderingskurs för dig som redan har kustskepparintyg och VHF-intyg , Utbildningen är komplett med alla obligatoriska praktiska och teoretiska moment. Stor tyngdpunkt är lagd på radarteori och praktik.

Kursen som är mycket effektiv och prisvärd ger dig möjligheten att arbeta professionellt på sjön. Efter avslutad kurs examineras du av ackrediterad examinator från Chalmers på plats i kurslokalen.


Med Fartygsbefäl examen klass VIII får du framföra fartyg under 20 brutto.

Vill du framföra större fartyg behöver du ha sjöpraktik.
Första steget är 40 Brutto efter 12 månaders praktik och heter:
Behörigheten begränsat fartygsbefäl klass VIII

Andra steget är 70 Brutto efter 24 månaders praktik och heter:
Behörigheten fartygsbefäl klass VIII
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6