Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Radarprov för
Fartygsbefäl klass VIII
Sändning, reflektion och mottagning


Övningsprov för radar

Allmänt


a. Måste man använda radarn i nedsatt sikt? Svar

b. Vad är avståndet till radarhorisonten? Svar

c. Hur markeras position faställd med radar på sjökortet? Svar

d. Hur uppstår radarskugga? Svar

e. Vilken radarpejlmetod ger bäst position, avståndsringar eller bäringar? Svar

Reglage & funktioner


a. Vad används Tune till? Svar

b. Vad används Gain till? Svar

c. Vad används Brilliance till? Svar

d. Vad används Anti clutter rain till? Svar

e. Vad används Anti clutter sea till? Svar

f. Vad är EBL? Svar

g. Vad är VRM? Svar

h. Vad innebär Standby läge? Svar

i. När kan man tillfälligt behöva ta bort Heading Marker? Svar

j. När använder man reglaget Trails? Svar
Radarapparat med vridreglage och knappar


Bildpresentation


a. Vad betyder Relative motion? Svar

b. Vad betyder True motion? Svar

c. Vad innebär Off center? Svar

d. Vad innebär Head up? Svar

e. Vad innebär North up? Svar

f. Vad innebär Course up? Svar

g. Vilken radarbildspresentation ger rikning och inte bäring? Svar
Radarantenner


Antenn


a. Vad kallas en inbyggd radarantenn? Svar

b. Hur hänger pulslängd ihop med långa avstånd? Svar

c. Hur påverkar pulslängden närgränsen runt fartyget? Svar

d. Nämn två nackdelar med lång pulslängd? Svar

e. Vad är menas med lobbredd? Svar

f. Minskar lobbredden när antennbredden ökar? Svar

g. Hur påverkar lobbredden radarns särskiljningsförmåga? Svar

h. Hur påverkar antennens rotationshastighet radarbilden? Svar

Ekon


a. På vilken sida av fartyget blir det mest sjöreflexer? Svar

b. Ange tre orsaker till att radarekon från land kan förvandskas. Svar

c. Nämn fem typer av oönskade ekon. Svar

d. Vilka radarmål ger bra ekon? Svar

e. Vad kan du göra för att synas bättre på radar? Svar

f. Hur ser en sjökortssymbolen för radarreflektor ut? Svar

g. Vad betyder Racon? SvarRadarplottningsdiagram


Radarplotting


a. Varför används radarplottning? Svar

b. Vad innebär radarplottning? Svar

c. Vad betyder CO & VO? Svar

d. Vad betyder CR & CT & VT? Svar

e. Vad betyder CPA & TCPA? Svar

f. Vad visar den elektroniska bäringslinjalen vid Head up? Svar

g. Vad visar den elektroniska bäringslinjalen vid North up? Svar

h. Hur dras det relativa spåret i plottningsdiagrammet? Svar

i. Hur bestämms CPA? Svar

j. Hur bestämms TCPA? Svar

k. Hur ritas CO in vid head up presentation? Svar
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6