Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Författningsprov för
Fartygsbefäl klass VIII
Lagar, förordningar & föreskrifter


Övningsprov till författningarDefinitioner


a. Vad betyder bruttodräktighet? Svar

b. Vilken är enheten för bruttodräktighet? Svar

c. Hur stor volym är ett registerton? Svar

d. Vilket fartområde är inre fart? Svar

e. Vad är en sjöförklaring? Svar

f. Vad innefattar gott sjömansskap? Svar

g. Hur ska man hålla utkik? Svar

h. Vad innebär säkerhetsbesättning? Svar

i. Vad innebär en kort resa? Svar

Fartygstyper


a. Vad är ett fartyg? Svar

b. Vad är ett skepp? Svar

c. Vad är en båt? Svar

d. Vad avses med ett snabbt fartyg? Svar

e. Vilka fartyg räknas som kommersiella fartyg? Svar

f. Hur många passagerare kan man maximalt ta ombord om fartyget inte är ett passagerarfartyg? Svar

g. Vilka fartyg räknas som passagerarfartyg? Svar

h. Vad visar passagerarfartygscertifikat? Svar

i. Vilka fartyg ska ha tillsynsbok? Svar

j. Vad ska tillsynsboken innehålla? Svar

k. Vilka fartyg ska föra skeppsdagbok (loggbok)? Svar

l. Vad ska föras in i skeppsdagboken? Svar

m. Vilka fartyg ska ha ett fartcertifikat? Svar

n. Vad visar fartcertifikatet? Svar

o. Vilka fartyg skall registreras i fartygsregistrets båtdel? Svar

p. Vilka fartyg ska ha ett passagerarfartygscertifikat? Svar

q. Vilka fartyg skall registreras i fartygsregistrets skeppsdel? Svar

r. Var ska du registrera ditt nyinköpta fritidsfartyg som har måtten 14x4,5 meter? Svar

Behörigheter


a. Vilken behörighet innebär examen Fartygsbefäl klass VIII? Svar

b. Vilken behörighet innebär behörighet Fartygsbefäl klass VIII? Svar

c. Vad krävs för att få behörighet Fartygsbefäl klass VIII? Svar

d. När krävs Maskinbefälsexamen klass VIII? Svar

e. När räcker det att bara en person har certifikat för handhavande av snabba fartyg? Svar

f. När krävs det att minst två personer har certifikat för handhavande av snabba fartyg Svar

g. Krävs det någon behörighet att yrkesmässigt framföra en båt kortare än 6 meter Svar

Skyldigheter


a. Vad är befälhavaren skyldig att kontrollera innan avfärd. Svar

b. Vem är övergripande och ständigt ansvarig för att fartyget hålls i sjövärdigt skick ansvarig samt att alla certifikat är i ordning? Svar

c. Vem är ekonomiskt ansvarig för skador som ett fartyg förorsakar? Svar

d. Vem är ansvarig för säkerhet och arbetsmiljö ombord? Svar

e.Vilka skyldighet har en befälhavare att hjälpa andra i sjönöd? Svar

f. När får en befälhavare lämmna ett havererat fartyg? Svar

g. Vem är ansvarig för lastens innehåll? Svar

h. Vart ska befälhavaren snarast rapportera ett oljeutsläpp? Svar

i. Vart ska befälhavaren snarast rapportera ett haveri eller en olycka? Svar

j. Max, hur många timmar är en besättningsman skyldig att arbeta under en 7-dagars period? Svar

k. Max, hur många timmar är en besättningsman skyldig att arbeta under en 24 timmars period? Svar

Rättigheter


a. Har befälhavaren rätt att vägra om redaren vill att han skall avsegla trots att fartyget inte är i sjövärdigt skick? Svar

b. Hur många timmars vilotid har en besättningsman minst rätt till under ett dygn? Svar

c. Hur många timmars vilotid har en besättningsman minst rätt till under en vecka? Svar
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6