Rorgängare

Seglingskurser • Seglingsäventyr • Seglingssemester

Fartygsbefälsexamen klass VIII
uppgraderingskurs

Display with Split Screen
Plotter med split screen
Deck officer
class VIII
examination

Med Fartygsbefälsexamen klass VIII får du framföra ett fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet på upp till 20 registerton (ca.56 kubikmeter innesluten volym), i inre fart och med max 12 passagerare.


Fartygsbefälsexamen klass VIII
uppgraderingskurser 2017


Uppgradera till F8 effektivt och smidigt på endast en helg i Göteborg!

Förhandskraven för denna uppgraderingsutbildning

• Minimiålder 18 år
• Kustskepparintyg (ej äldre än ett år)*
• SRC (VHF-intyg med DSC)
Läkarintyg för sjöfolk (ej äldre än två år)

* Om du inte har kustskepparintyg eller har ett som är äldre än ett år kan du delta i kursen. Men då behöver du även göra navigationsdelen på tentan.

En 2-dagars uppgraderingskurs med kursmaterial kostar
3900:- inkl. moms
3120:- exkl. moms

Kurslitteratur:
Navigation för sjöbefäl
Klass VIII (Jure)
Kursen behandlar bl.a.:

• Brandskydd
• Författning
• Säkerhet
• Stabilitet
• Radar
• Sjukvård

Examination sker direkt efter varje kurs 17.00-20.00.
Examinationsavgiften är 1250:-.


Anmäl dig till en kurs Ring gärna: 0708-91 41 69
om du vill ha mer information

Kurstillfällen 2018

                                                  Ledigt
V 17 Helg 28-29/04 Uppgradering till F8 Lör & Sön 09-20 >8pl


Öva på:
Radartermer och Plottingdiagram samt Radarprov
Författningsprov
Säkerhetsprov

Information inför kursen

Ge bort en F8 uppgraderingskurs som PRESENT


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6