Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

väder   veckonummerkalender   västtrafik   räknare   

Kunskapstester för Navigation och Segling

NAVIGATIONSTESTER


SEGLARTESTER


Båt inomskärs på dagen

Mindre segelbåt inomskärs

Skepp utomskärs på natten

Segelbåt inomskärs

Radiotelefoni ombord

Segelskepp utomskärs

Bokstaveringsalfabet-VHF

Väder och vind till sjössOm det blir problem med att få igång kunskapstesterna kan du pröva med att installera en annan webbläsare    BROWSERCHOICE


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6